Celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2001
hlavní-r  2000  2002  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 29.-31. května 2001
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-85988-59-3, náklad: 100, 

005  Brechlerová-D  ČZU_Praha_Suchdol ,  Bezpečnost dat v organizaci a IS
bezpečnost  (pojmy a obsah bezpečnostní politiky),  legislativa  (osobní údaje, utajované skutečnosti), 

011  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Jak se stalo, že programovací jazyk COBOL přežil rok 2000
Cobol  (příklady OO a NET, přehled výrobců),  objektové_programování  (příklady v Cobolu),  web_programování  (příklady v Cobolu),  Y2K_problém  (důvod k zájmu o Cobol),  .NET_technologie  (začlenění jazyka Cobol),  historické_pohledy_200x  (Y2K a jazyk Cobol), 

018  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Metodika klasifikace metodik
metodiky_projektování  (systematický pohled na OO metodiky),  objektové_projektování  (klasifikace pomocí pojmu ARTEFAKT), 

027  Fojtík-R  Ostravská_univerzita ,  Software pro kapesní počítače
prostředí_ostatní  (OS a programování kapesních počítačů), 

035  Gála-L  VŠE_Praha ,  Harsa-M  VŠE_Praha ,  Krch-D  VŠE_Praha ,  eKit - aspekty ovlivňující vývoj intranet aplikace
web_aplikace  (! zkušenosti a doporučení, popis eKit),  jmenné_konvence  (význam pro konzistenci řešení),  web_programování  (minimalizace přenosů v síti),  bezpečnost  (problémy v otevřených sítích), 

044  Halva-M  VUT_Brno_FSI ,  Požadavky na jakost softwarových balíků
kvalita_SW  (! požadavky na jakost SW balíků),  normy  (ISO/IEC 12119:1994, jakost a zkoušení SW), 

050  Heczko-R  SilesNet_Ostrava ,  Elektronické rozhodování v tržním prostředí
umělá_inteligence  (! agenti, elektronické rozhodování),  web_aplikace  (agentní systémy, elektronická společnost),  historické_pohledy_200x  (automatizace podkladů pro rozhodování), 

057  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Návrh na založení Fakulty informačních technologií na VUT v Brně
výuka_tvorby_SW  (studijní programy info-technologií), 

066  Janík-P  IMC_Zlín ,  Praktické zkušenosti s budováním internetové aplikace v prostředí IBM VisualAge for Java a IBM Websphere Application Server
objektové_projektování  (! zdůvodnění a příklad užití nástrojů),  web_aplikace  (příklad využití IBM Java a Websphere),  UML  (modelování a využití CASE),  Java  (návaznost na UML a CASE),  prostředí_ostatní  (IBM Visual Age),  CASE  (nutný nástroj při modelování s UML), 

075  Kajzar-D  Slezská_univerzita_Opava ,  Chmelařová-M  Slezská_univerzita_Opava ,  Optimalizátor SQL dotazů - úvod do problematiky
SQL  (příklady optimalizace dotazů, Sybase), 

083  Kremeňová-I  Žilinská_univerzita ,  Súlovec-R  Žilinská_univerzita ,  Uplatnenie princípov objektového modelovania pri budovaní informačných systémov
UML  (popis jednotlivých typů diagramů), 

089  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  IT na pozadí rozvoja firmy
aplikační_typizace  (! SAP R/3, inovace podnikových procesů),  inovace_IS  (inovace podnikových procesů), 

097  Lacko-B  VUT_Brno_FSI ,  Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství
řízení_projektování  (! analýza rizik, metoda RIPRAN),  kvalita_SW  (rizika a činnosti, podporující jakost), 

104  Martiško-B  UMB_Banská_Bystrica ,  Možnosti využitia internetu (intranetu) v prístupe koncových používatelov k informačnému systému
řízení_projektování  (outsourcing služby IS),  historické_pohledy_200x  (servisní VS dříve a nyní),  výuka_tvorby_SW  (SAP Klub podpora vyučovacího procesu VŠ), 

111  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Některé aspekty přechodu od fáze analýzy k návrhu při OO tvorbě softwaru
objektové_projektování  (přechod od analýzy k programování),  objektové_programování  (nové třídy a dědičnost), 

119  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  WebL - Web Language
web_programování  (dolování informací z HTML stránek),  objektové_programování  (! algebra značek a jazyk WebL),    www.research.digital.com/SRC/WebL 

129  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol
metodiky_projektování  (tvorba webových sídel),  web_aplikace  (příklad malé metodiky projektování), 

135  Pitner-T  MU_Brno_FI ,  XML a informační systémy
XML  (! přehled standardů a technologií),  normy  (W3C doporučení pro XML),  web_programování  (! komponentně orientované technologie),  historické_pohledy_200x  (XML - nová generace IC technologií), 

143  Pilawski-B  Wielkopolski_Bank_Poznaň ,  E-commerce: Barriers and Limitations
e_komunikace  (bariéry a limity e-komerce, bankovnictví),  english_text 

153  Pochyla-M  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Cesta k business intelligence
umělá_inteligence  (rozhodování, Business Intelligence),  datové_sklady  (! datové sklady, dolování dat, OLAP),  historické_pohledy_200x  (principy Business Intelligence), 

162  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  Aplikace XML pro Internet
XML  (Definice Typu Dokumentu DTD, styly,),  web_programování  (prezentace dokumentů pomocí XML), 

169  Sklenář-V  UP_Olomouc ,  Snášel-V  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Možnosti jazyka C# a jeho integrace s jinými jazyky
C/C++/C#  (charakteristika jazyka C#, příklady),  web_programování  (MS NET, C#, C++, Java, VB, Cobol),  .NET_technologie  (jazyk C#), 

177  Snášel-V  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Dvorský-J  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Šaloun-P  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Ďuráková-D  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Amphora - nástroj pro indexování webových stránek
web_aplikace  (databáze informačních zdrojů AmphorA),  texty  (databáze plnotextové virtuální knihovny),  XML  (využití pro indexaci webových stránek), 

183  Smolík-P  VUT_Brno_FEI ,  Hruška-T  VUT_Brno_FEI ,  Application of a Metasystem in University IS Development
web_aplikace  (metasystém v IS vysoké školy),  XML  (definice objektů pro databázi),  objektové_projektování  (příklad objektové databáze),  english_text 

192  Trávník-V  Moravia_Data_Modřice ,  Posouzení shodnosti či rozdílnosti počítačových programů
legislativa  (shodnost programů dle autorského zákona), 

hlavní  2001 
29/04/2004-06:39 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š