Celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2002
hlavní-r  2001  2003  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 29.-31. května 2002
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Ostravská_univerzita  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-85988-74-7, náklad: 100, 

005  Badawy-M  ČVUT_Praha ,  Richta-K  ČVUT_Praha ,  A Comparison of Declarative and Procedural Constraints in Database Management Systems
SQL  (hodnocení integrity dle standardu ISO),  databanky  (Oracle,DB2,Informix,MSSQL,Sybase,Ingres),  normy  (ISO/IEC 9075-2:1999 SQL),  english_text 

013  Brechlerová-D  ČZU_Praha_Suchdol ,  Digitální podpis
legislativa  (e-podpis),  e_komunikace  (! digitální podpis a jeho certifikace), 

019  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Problematika atestací dle zákona o IS veřejné správy
legislativa  (atestace IS veřejné správy), 

022  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Internetová databáze obsahu sborníků Programování - Tvorba softwaru
historie_TSW/PG_Ostrava  (obsahy sborníků TSW/Programování na webu), 

023  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Extrémní programování a metodický přístup
programování_ostatní  (rozbor pojmu extrémní programování),  metodiky_projektování  (srovnání s extrémním programováním),  lidé_kolem_SW  (! různé přístupy k řemeslu),  řízení_projektování  (! etapy vývoje tvorby SW),  historické_pohledy_200x  (postupný vývoj programování), 

033  Fussek-M  VL_Servis_Ostrava ,  MS Access a MS Word v každodenní praxi
databanky_relační  (programování MS Access),  texty  (programování MS Word), 

041  Habiballa-H  Ostravská_univerzita ,  Teoretická informatika ve vztahu k programátorským technikám
výuka_tvorby_SW  (spojení teorie s příklady),  aplikovaná_informatika  (převody teorie do algoritmů),  Pascal  (příklady Borland Delphi), 

050  Halva-M  VUT_Brno_FSI ,  Modelování jakosti softwarových produktů v řídicích systémech
kvalita_SW  (modelování a měření jakosti SW),  normy  (ISO/IEC 9126 jakost SW), 

063  Hogo-M  ČVUT_Praha ,  Šnorek-M  ČVUT_Praha ,  Rough Sets Theory and Data Reduction in IS and Data Mining
datové_sklady  (redukce dat, dolování dat),  aplikovaná_matematika  (toerie redukování a dolování dat),  umělá_inteligence  (databáze znalostí),  english_text 

070  Kajzar-D  VAKUS_Vítkov ,  Administrátorská dokumentace k IS
metodiky_projektování  (! metodika zavedení a realizace IS),  řízení_projektování  (! administrátorská dokumentace IS),  životní_cyklus_SW  (provoz a údržba IS),  bezpečnost  (provozování IS a nestandardní stavy), 

079  Kořínek-M  Guseppe_Hradec_Králové ,  Problémy s implementací IS Scala ve společnosti Guseppe
aplikační_typizace  (! Scala - zkušenosti se zaváděním),  prostředí_ostatní  (Novell, MS DOS/Win32/SQL, Oracle),  inovace_IS  (! problémy a náklady inovace IS), 

088  Klimeš-C  Ostravská_univerzita ,  Melzer-J  DC_Concept_Brno ,  První elastický informační systém: QI
aplikace  (elastický info/vývojový systém QI),  objektové_projektování  (elastický nástroj - systém QI),  CASE  (QI Builder pro elastický IS),  výuka_tvorby_SW  (systém QI při výuce projektování),   www.qi.cz 

093  Klimeš-C  Ostravská_univerzita ,  Profil budoucího absolventa oboru Informatika
výuka_tvorby_SW  (profil absolventa informatiky),  lidé_kolem_SW  (! stav a transformace vzdělávání), 

099  Kubásek-M  MU_Brno_FI ,  Enviweb - vstupní brána do oboru životního prostředí
web_aplikace  (portál EnviWeb pro životní prostředí),  web_programování  (příklady, vícejazyčné stránky),   www.enviweb.cz 

109  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Existenčné riziká projektu a k nemu viazaných subjektov
řízení_projektování  (rizika, životní cyklus a kvalita),  aplikovaná_matematika  (modelování rizika a kvality projektu), 

117  Martiško-B  UMB_Banská_Bystrica ,  ASP Education Centrum - podpora vyučovacieho procesu cez internet
web_aplikace  (cvičné firmy ERP systému mySAPcom),  výuka_tvorby_SW  (naduniverzitní web-podpora výuky), 

123  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Objektový přístup a UML v návrhu IS
objektové_projektování  (hodnocení UML a metodika BORM),  UML  (hodnocení z hlediska OO-přístupu), 

134  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Metodologie OOHDM, jazyk Lua a tvorba webových aplikací
web_programování  (analýza webových aplikací),  objektové_programování  (jazyk Lua a metodika OOHDM),   www.lua.org   www.tecgraf.puc-rio.br/cgilua/ 

150  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  UML - několik kritických poznámek
UML  (kritické zhodnocení učebnic nástroje), 

160  Ocelka-J  MU_Brno_ÚVT ,  Měcháček-J  MU_Brno_ÚVT ,  Uživatelská bezpečnost informačních systémů
web_aplikace  (univerzitní intranetový systém INET),  bezpečnost  (rizika a řešení uživatelské bezpečnosti), 

165  Pěnka-P  MU_Brno_FI ,  Prokeš-J  MU_Brno_FI ,  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  E-centrum pro poradenství studentům
web_aplikace  (pedagogicko-psychologická poradna),  e_komunikace  (poradenské e-centrum na univerzitě), 

170  Šmíd-V  MU_Brno_FI ,  Ochrana osobních údajů a IS - dva roky v nových podmínkách
legislativa  (! správa a ochrana osobních údajů), 

180  Šmíd-V  MU_Brno_FI ,  IS veřejné správy a jeho vztah k ostatním IS
legislativa  (IS a registry veřejné správy), 

186  Štěpánek-P  Fractal ,  Několik poznámek o metodě eXtreme Programming
metodiky_projektování  (! extrémní programování XP),  programování_ostatní  (metoda extrémního programování),  objektové_programování  (extrémní programování pomocí OO-nástrojů), 

190  Telnarová-Z  Ostravská_univerzita ,  Deduktivní pravidla v analýze a návrhu databázových aplikací
databanky_objektové  (deduktivní relační a objektové DB),  algoritmy  (! znalostní nezávislost dat),  programování_ostatní  (DB jazyky Datalog(relační) a Chimera(OO)), 

198  Vlček-P  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Návrh IS veřejné správy
aplikace  (! IS veřejné správy a geografický IS),  web_aplikace  (tísňové volání a záchranné systémy), 

204  Kořínek-M  Guseppe_Hradec_Králové ,  Některé zkušenosti s instalováním a správou Firewallu ve společnosti ORKLA Foods International
bezpečnost  (zkušenosti s instalací firewall),  web_aplikace  (firewall u nadnárodní firmy), 

210  Kudělka-M  UP_Olomouc ,  Sklenář-V  UP_Olomouc ,  Implementace USE CASE pomocí návrhového vzoru Controller
CASE  (kombinace vzoru Controller a USE CASE),  objektové_programování  (návrhové vzory), 
hlavní2002
29/04/2004-06:39 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š