Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm U-Ž  tm C-D  ** Tématický rejstřík A-B

abstraktní_datové_typy 1979 (jazyk Modula),  1984  1985 (! základní pojmy),  1990 (zásobník),  1991 (! definice pojmu, zásobník ),  1993 (! OO programování),  1994 (abstraktní vzhledy, ! šachová hra ),  1995 (! výklad s příklady, zásobník ),  1997 ( abstraktní datová struktura seznam),  *algoritmy_a_prog-techniky 

Ada 1983 (! prvky a možnosti, příklady ),  1984 (! programovací prostředí ),  *programovací_jazyky 

Algol 1975 (algoritmy RT),  1983 (numerické knihovny),  1995 (historie vzniku),  *programovací_jazyky 

algoritmy 1975 (generování aktualizace a výstupů ),  1975 (zpracování statistiky dat ),  1975 (index-tabulky, řetězení, třídění ),  1976 (úsporné programování),  1976 (zadávání tabulek a číselníků ),  1976 (využití procedur Fortran v Cobolu ),  1977 (parametrický soubor struktur vět ),  1977 (! zpracování dat na děrné pásce ),  1978 (systém programových schémat ),  1978 ( programování optického snímání dat),  1979 (hromadné změny organizace dat ),  1979 (selektivní syntéza souborů ),  1980 ( řízení pomocí parametrů v deklaracích),  1980 ( ! řešitelnost parametrickými programy),  1981 (! dedukce a indukce),  1981 (! počítačové hry),  1982 (! co a jak v PG parametrizovat ),  1982 ( ! analýza typů PG a dat z hlediska PP),  1982 (! paralelní zpracování, Fortran ),  1983 (struktura dat pro výpočet mzdy ),  1983 (! platná a neplatná data ),  1983 ( ! standard DŠ dávkové aktualizace DB),  1984 (! data, ovlivňující strukturu PG ),  1984 (! dávkové konverze vstupních dat ),  1984 (! aktualizace souboru v Cobolu ),  1984 ( ! problematika číselníků v laboratoři),  1984 ( hierarchická interaktivní základna dat),  1985 (! skladba typového PG systému ),  1985 (! práce s lokalizovanými objekty ),  1986 (stromová struktura dat v Cobolu ),  1987 ( ! samostatné definice dat a číselníků),  1987 (aplikační PG a transakční monitor ),  1987 ( ! PG Prolog jako DB znalostí, seznamy),  1990 (! subjektivní faktor PG ),  1990 (příklad šablony pro formuláře ),  1991 (produkční programování a systémy ),  1991 (! metody koprese dat),  1993 ( ! problematika transakčního zpracování),  1997 (paralelní zpracování - Modula ),  1999 (! architektura SW),  2002 (! znalostní nezávislost dat ),  2004 (! statistické modelování jakosti ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

algoritmy_třídění 1980 (třídění středně velkých souborů ),  1987 (! různé metody řazení v Pascalu ),  1998 (příklad specifikace řazení ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

algoritmy_vyhledávání 1984 (! hledání v tabulkách, Pascal ),  1985 (! vyhledávání v tabulkách ),  1985 (! stromové struktury, tabulky ),  1986 (! vyhledávání v tabulkách, Pascal ),  1993 (! vyvážené stromy, Pascal ),  1994 (! vyvážené stromy, Pascal ),  1996 (! stromové seznamy, Pascal ),  2000 ( vyhledávání v dokumentech podle slov),  *algoritmy_a_prog-techniky 

aplikace 1976 ( ! simulace řízení opravárenské dílny),  1977 (! automatizace a data sítě VTEI ),  1981 (servisní VS),  1981 (! Basic a SMEP IS pro sběr dat ),  1982 (přijímací řízení a evidence VŠ ),  1982 ( řízení dávkových úloh ve spořitelně),  1983 (ASŘ Slovchémia, PL/I, Culprit ),  1983 (víceuživatelský PG a datový IS ),  1984 ( ! oblast "práce a mzdy" pro milion lidí),  1984 (! expertní systémy v medicíně ),  1984 ( interaktivní laboratorní IS v medicíně),  1984 ( ! lékařská DB o pacientech v nemocnici),  1984 ( sběr dat pro gynekologii a porodnictví),  1985 (příklady ze strojírenské výroby ),  1985 ( ! bodové, liniové a vícerozměrné objekty),  1985 (datová základna pro stavební THU ),  1986 ( ! problémy decentralizovaného zpracování),  1987 (ministerstvo zahraničního obchodu ),  1988 (interakce a dávky, ASŘ montáží ),  1988 (stav a pohyb MTZ pomocí IDMS ),  1989 ( obchodní případ - distribuované řešení),  1989 ( ! medicina - konfigurace vekého IS),  1989 ( MTZ - velký stavební podnik Ingstav),  1990 (obchodní případ PZO TESLA ),  1990 (projektování skříňových rozvaděčů ),  1990 (administrativa národních výborů ),  1992 (příklady bezpečnostních opatření ),  1992 ( IS Úřadů práce, IS většího podniku),  1992 (Mzdy a personalistika, Lansa ),  1993 (IS ČSD, sledování činnosti strojů ),  1993 ( celostátní systém právních informací),  1993 (analýza IS pro Cement Hranice ),  1994 ( ! příklad OO analýzy lékařské ordinace),  1994 (! využití CASE pro IS Skloexport ),  1994 ( ! užití CASE pro IS Cement Hranice),  1994 (projekt IS pro vysoké školy ),  1995 (! vývoj SW pro US raketoplán ),  1996 ( ! IS pro ekologicky orientované řízení),  1997 ( ! evidence studentů u počítačů na VŠ),  1997 ( model IS střediska poštovní přepravy),  1998 ( metainformační systém o životním prostře),  1999 (distribuované měření a řízení ),  2000 ( lékařský simulátor pomocí Control Web),  2000 ( dokumentační databáze Agrocom, PDF),  2000 ( ! výhledové potřeby manažérských IS),  2002 (elastický info/vývojový systém QI ),  2002 ( ! IS veřejné správy a geografický IS),  2004 (! kontrola a řízení JE Dukovany ),  2004 ( ! monitorování workflow veřejné správy),  2004 ( ! BI jako integrační faktor IS firmy),  2004 ( ! modelování procesů veřejné správy),  *druh_aplikace_a_prostředí 

aplikace_VTV 1980 (! koordinace družicových spojů ),  1981 (organizace programování a SP ),  1983 (řízení úloh),  1983 (tvorba a ladění programů na ICL ),  1983 (! tvorba numerického SW ),  1983 (komunikační nadstavba),  1984 ( ! zaokrouhlování, stabilita algoritmu aj),  1985 (konverzační PG systém),  1985 (! realizace programových komplexů ),  1986 (! používání Fortranu 77 ),  1988 (programování maticových operací ),  1989 (standardizace programování na PC ),  1989 (! statistický SW a jeho hodnocení ),  1989 (vstup a změny dat),  *druh_aplikace_a_prostředí 

aplikační_typizace 1976 ( ! souhrnný pohled, etapy zpracování),  1977 (metodika tvorby typových PG prvků ),  1977 (Integrovaná soustava řízení Tesla ),  1978 (požadavky na univerzální řešení ),  1979 ( typový popis zpracování vstupních dat),  1980 (! obecné parametrické moduly ASŘ ),  1983 (! podmínky pro opakovatelnost PG ),  1985 (nároky na tvorbu typového SW ),  1985 ( PG koncepce ASŘ montážních provozů),  1987 (! typizace v ASŘ),  1989 (! statistika - SW pro analýzu dat ),  1990 ( ! jednotná interakce a výstupy, PC),  1991 (Kafios - I/O systém pro Fortran ),  1991 (rozšíření FoxBase o nové funkce ),  1992 (Lansa a Harmony),  1995 ( ! popis systému COMET Siemens Nixdorf),  1996 ( ! konkretní cíle IS výrobního podniku),  1997 (SAP R/3 v OKD Ostrava),  2000 ( využívání standardních ověřených řešení),  2001 ( ! SAP R/3, inovace podnikových procesů),  2002 (! Scala - zkušenosti se zaváděním ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

aplikovaná_matematika 1975 (nezávislé kružnice v grafech ),  1976 (překladač jazyka Simscript ),  1976 (překladač jazyka Simscript ),  1978 ( exaktní formulace problémů typizace),  1979 (! precendenční analýza - vazby ),  1979 ( empirické teorie hodnocení programů),  1979 (maticové operace parametricky ),  1982 ( ! predikční určování udržovatelnosti),  1983 (orientovaný graf struktury dat ),  1983 ( ! fuzzy množiny a vyhledávání slov),  1983 (! dokazování programu),  1984 (! Markovovy algoritmy a SP ),  1985 (sestavení grafu toku dat ),  1985 (! topologie DB),  1987 ( ! řídící jazyk GUHA pro statistiku),  1996 ( ! modely pro vyhledávání v textech),  2000 ( ! teorie množin a objektová algebra),  2000 (! Booleovská metoda dotazování ),  2002 (toerie redukování a dolování dat ),  2002 ( modelování rizika a kvality projektu),  2003 (model účinnosti projektu ),  2004 (statistika výkonů SW firmy ),  2004 ( topologie vyhledávání na Internetu),  2004 (! definice správního procesu ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

aplikovaná_informatika 1975 (! BNF definice formátu zadání ),  1976 ( ! gramatika, konstrukce kompilátoru),  1979 (! proces tvorby struktury PG ),  1979 (RT a verifikace programů ),  1980 (testovací analýza algoritmů ),  1982 (! datový model HIT),  1983 (! grafové gramatiky),  1985 (! abstrakce a modelování ),  1985 (! teoretický aparát HIT modelu DB ),  1989 (projektové sítě a moduly ),  1989 (výřezy PG v procesu ladění ),  1994 ( ! verifikace funkční a datové analýzy),  1995 (! model a struktura tvorby SW ),  1997 (dokazování správnosti algoritmů ),  1998 (specifikace funkčního modelu ),  2002 (převody teorie do algoritmů ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

Assembler 1975 (využití DL/I),  1975 (školení - testy),  1976 (číselníkové moduly),  1977 (univerzální typové programy EC ),  1977 ( makroinstrukce a parametrické zadávání),  1977 ( parametrizovatelné bloky instrukcí),  1979 (generování Cobolu pomocí maker ),  1980 (příklady SP Jackson),  1980 (programování dialogu),  1982 (! volání podprogramů),  1986 ( programování řídících a dávkových úloh),  1989 (PG datové základny velkého IS ),  *programovací_jazyky 

Basic 1981 (! víceuživatelský systém pro SMEP ),  1988 (maticové operace pro VTV ),  1990 (srovnání VTV),  *programovací_jazyky 

bezpečnost 1985 ( ! provozní spolehlivost aplikačního SW),  1985 (spolehlivost řídících systémů ),  1986 (! ochrana dat při interakci ),  1987 (! ochrana dat v ASŘ),  1990 (! antivirové PG, způsoby ochrany ),  1991 (! ochrana programů a dat ),  1992 (! bezpečnostní rizika a opatření ),  1993 (! klasifikace bezpečnosti IS ),  1998 (rizika intranetu),  1998 ( ! souvislost kvality a bezpečnosti, OOP),  1999 (zabezpečení lokální sítě Novell ),  2001 ( pojmy a obsah bezpečnostní politiky),  2001 (problémy v otevřených sítích ),  2002 ( provozování IS a nestandardní stavy),  2002 ( rizika a řešení uživatelské bezpečnosti),  2002 (zkušenosti s instalací firewall ),  2003 (firewall, antivirová kontrola ),  2004 (! integrační nároky firmy ),  2004 (! testování SW JE Dukovany ),  *řízení-normy-legislativa 

hlavní  tm A-B 
29/04/2004-06:43 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š