TVORBA SOFTWARU a Programování Ostrava
hlavní-ts  ***** Tématický rejstřík systematický *****
Programovací jazyky: *Ada  *Algol  *Assembler  *Basic  *C/C++/C#  *Cobol  *Fortran  *HTML  *Java  *Lisp  *Modula  *Oberon  *Pascal  *PL/I  *procedury_příkazů  *Prolog  *pseudokód  *RPG  *Simscript  *Simula  *Smalltalk  *SQL  *Visual_Basic  *XML 

Algoritmy a programovací techniky: *abstraktní_datové_typy  *algoritmy  *algoritmy_třídění  *algoritmy_vyhledávání  *aplikovaná_matematika  *aplikovaná_informatika  *číselníky  *e_komunikace  *funkcionální_programování  *logické_programování  *modulární_programování  *národní_prostředí  *normované_programování  *objektové_programování  *parametrické_programy  *programování_grafiky  *programování_interakce  *programování_ostatní  *rozhodovací_tabulky  *strukturované_programování  *systémové_programování  *texty  *umělá_inteligence  *web_programování  *Y2K_problém 

Metodiky, nástroje, dokumentace: *CASE  *dokumentace_a_standardy  *generování  *HIPO  *metasystém  *metodiky_projektování  *modelování  *nástroje_projektování  *objektové_projektování  *simulace  *strukturované_projektování  *systémový_přístup  *UML 

Řízení, normy, legislativa: *bezpečnost  *inovace_IS  *jmenné_konvence  *komunikace_kolem_SW  *konfigurační_řízení  *kvalita_SW  *legislativa  *normy  *organizace_programování  *programátor/analytik  *řízení_projektování  *životní_cyklus_SW 

Lidé, výuka, historie: *historické_pohledy_197x  *historické_pohledy_198x  *historické_pohledy_199x  *historické_pohledy_200x  *historie_TSW/PG_Ostrava  *lidé_kolem_SW  *výuka_tvorby_SW 

Druh aplikace a prostředí: *aplikace  *aplikace_VTV  *aplikační_typizace  *databanky_IMS  *databanky_IDMS  *databanky_relační  *databanky_objektové  *datové_sklady  *databanky  *EC_1021  *EC_1025/6/7  *EC_počítače  *IBM_počítače  *ICL_počítače  *klient_server_aplikace  *Linux  *.NET_technologie  *operační_systémy  *PC_aplikace  *prostředí_ostatní  *real_time_aplikace  *SMEP  *terminálové_aplikace  *Tesla_200  *vlastní_standardní_SW  *web_aplikace 

Poznámky a komentáře: *english_text  */*1/  *realizační_tým_DB-TSW_na_webu 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š