Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm C-D  tm K-Mo  ** Tématický rejstřík E-J

EC_1021 1976 (programování operačního systému ),  1979 (metodika provozování AIS NV ),  1979 (doplňující parametrické programy ),  1981 (evidence datové základny ),  1981 (automatizace řízení úloh ),  1983 (vlastní slovník dat),  1984 ( rozsáhlý projekt v servisních VS PVT),  *druh_aplikace_a_prostředí 

EC_1025/6/7 1979 (databanka DBS/25),  1979 (možnosti interakce),  1980 ( předkompilátor RT, Cobol, PL/I, Fortran),  1981 (! zkušenosti s DOS-3),  1982 (GEPAS jako doplněk DOS-4 ),  1982 (relační interface DBS-25 ),  1986 ( metasystémová počítačová dokumentace),  1986 (prováděcí projekty v servisním VS ),  1986 (řízení terminálových transakcí ),  1986 (terminálová makra),  1988 (práce s disky v dávkovém režimu ),  1988 (rozšíření pro interakci ),  1988 (! transakční monitor DUORS ),  1988 (interaktivní nadstavba DOS-4 ),  1988 ( ! zkušenosti z řízení multiprovozu),  1989 (prototyp dávkové aktualizace ),  1989 ( nové dávkově-interaktivní řešení MTZ),  1989 (rozšíření DOS-4 pro ladění ),  1996 (přenos dávkových agend na PC ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

EC_počítače 1976 (generátor NP),  1976 (generátor NP),  1976 (kompatibilita),  1976 (verze Cobol),  1977 (operační systém DOS),  1977 (typové programové prvky ISŘT ),  1977 ( typizace konverzí, aktualizace a tisku),  1977 (zadávání dávkových úloh MTZ ),  1977 (kvalifikační kurzy),  1978 (operační systém DOS-3),  1979 (DB IDMS),  1979 (kvalifikační kurzy),  1980 (automatizace výuky),  1981 (OS EC 1033),  1981 (! operační systém DOS-3 ),  1981 (! možnosti používání RPG ),  1981 (multiprogramování v DOS ),  1981 (generování JCL pro OS),  1982 (EC 1033 a OS),  1982 (řízení úloh v OS),  1982 (zavádění IDMS),  1983 (EC 1011, interaktivně a dávkově ),  1983 ( param-PG pro aktualizace a výstupy),  1986 ( metasystémová počítačová dokumentace),  1988  *druh_aplikace_a_prostředí 

e_komunikace 1992 (! prokazování totožnosti ),  2001 ( bariéry a limity e-komerce, bankovnictví),  2002 ( ! digitální podpis a jeho certifikace),  2002 ( poradenské e-centrum na univerzitě),  2003 (časová hlediska e-podpisu ),  2003 (e-podatelna, přepážka, podpis ),  2003 ( vývoj a současný stav mobilní komunikace),  2004 (! e_podpis - novela zákona ),  2004 (! e_learning),  2004 (! dosavadní praxe s E-podpisem ),  2004 ( ! technická základna Internetu a IT),  2004 (! časová razítka),  *algoritmy_a_prog-techniky 

english_text 1996  1997  1997  1998  2000  2001  2001  2002  2002  2003  2004  2004  *poznámky_a_komentáře 

Fortran 1975 (programový systém Statgen ),  1975 (zpracování grafů),  1975 (algoritmy adresování dat ),  1976 (číselníkové moduly),  1976 (procedury k použití v Cobolu ),  1977 ( algoritmy sekvence, větvení, cyklus),  1979 (matematicko logické modelování ),  1979 (matice),  1979 (výuka programování VTV ),  1981 (Modulární PG a SPR zjemňování ),  1982 (! logické schema paralelní práce ),  1982 (! volání podprogramů),  1983 (numerické knihovny),  1985 (! příklady k úvahám SP/MP ),  1985 (! historie jazyka a novinky 77 ),  1986 ( ! inovace 66/77 a perspektivy jazyka),  1987 (modulární tvorba DB),  1989 (typové schema PG a vstup dat ),  1990 (preprocesor SP a RT),  1990 (srovnání VTV),  1990 (vývojové prostředí),  1990 (metasystém pro popis IS ),  1991 (univerzální I/O systém ),  *programovací_jazyky 

funkcionální_programování 1990 (úvod),  1990 (! principy),  1990 (jazyk Lisp),  *algoritmy_a_prog-techniky 

generování 1975 (! obecné možnosti a účelnost ),  1975 (jazyk vstupu a logika práce ),  1976 (normované programy Cobol a PL/I ),  1976 (normované programy PL/I a Cobol ),  1979 (programy Cobol, syntéza souborů ),  1979 (! popis návrhu a užití generátoru ),  1980 (! srovnání s interpretací ),  1981 (makroinstrukce a generování JCL ),  1985 (generátor zdrojových DB programů ),  1985 ( generátor PG Cobol a procedur DOS-3/4),  1992 (skládání zdrojových textů Cobol ),  1992 ( Generátor programových aplikací FoxPro),  1993 (OO generátor zdrojových textů ),  1998 (generátor HTML a lokálního webu ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

HIPO 1976 (! podrobný popis),  1978 (zkušenosti a doporučení z praxe ),  1979 (! příklad konkretních diagramů ),  1981 (nahrazení pomocí Composite Design ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

historické_pohledy_197x 1975 ( rezoluce květnového zasedání ÚV KSČ),  1975 (operační systém IBM),  1975 (! problémy vývoje HW a SW ),  1976 (počítače II. a III. generace ),  1976 (časová náročnost překladu ),  1976 (problémy s různými typy počítačů ),  1976 (kvalita SW),  1976 (výuka programátorů),  1977 (! autentické názory z diskuze ),  1977 (! náplň práce podnikového VS ),  1977 (dálkový přenos dat přes DP ),  1977 (pořizování hromadných dat ),  1977 (zadávání dávkových úloh ),  1977 (! PG profese a nároky na ně ),  1977 (! počty lidí kolem tvorby SW a VS ),  1978 (autentické názory z diskuze ),  1978 (optické snímání dat),  1978 (operační systém DOS 3/EC VÚMS ),  1978 ( ! architektura počítačů 4. generace),  1979 ( ! předpokládané směry vývoje HW a SW),  1979 (vlastní experimentální DB ),  1979 (EC 1025 a interakce),  1979 (výuka PG na gymnáziu),  2004 ( ! vývoj PG v písničkách J. Demnera),  *lidé-výuka-historie 

historické_pohledy_198x 1980 (! vědeckotechnické výpočty ),  1980 (! integrace ve zpracování dat ),  1980 (příklad "grafického" výstupu ),  1981 (! nástup počítačových her ),  1981 (účetnictví a počítače),  1981 ( !EC_počítače a operační systém DOS-3),  1983 (! historie vyšších PG jazyků ),  1984 (! minimální slovník PG ),  1984 (! vývoj a stav tvorby PG ),  1984 (! interaktivní programování ),  1985 (! stav a perspektivy PG profese ),  1986 (Macintosh - Apple - myš ),  1986 (! nutnost kvalitativních změn PG ),  1986 (problémy decentralizace ),  1987 ( ! podmínky pro tvorbu a prodej SW v ČSSR),  1987 ( ! stav decentralizace a komunikace u nás),  1987 ( ! vývoj sítě s EC 1026 a mikropočítači),  1987 ( ! nasazování kancelářských počítačů),  1987 ( ! charakteristika stavu vývoje ASŘ),  1988 (problémy při práci s disky ),  1988 (! technická a výkonová omezení HW ),  1988 ( ! problematika základního PG vybavení),  1988 (! úroveň PG u nás a ve světě ),  1988 (! TNS a Software Slušovice ),  1988 (úvahy nad editorem a obrazovkou ),  1988 ( ! decentralizované IT ve světě a u nás),  1989 ( ! PG nástroje a jejich použitelnost),  1989 (! zaostávání IT v ČSSR a RVHP ),  1989 ( ! práce a odměna PG v SW Slušovice),  1989 (! popis práce u SW firmy v NSR ),  1989 (! pokusy o evidenci PG v RVHP ),  1989 (! nástup malých domácích počítačů ),  1989 (! stav tvorby SW u nás a ve světě ),  1989 (prezentace a realita DB ),  *lidé-výuka-historie 

historické_pohledy_199x 1990 (stav technologií PG),  1990 (koordinace vývoje PG v RVHP ),  1990 (! nasazení PC a DBasů ... ),  1990 (perspektivy programování ),  1990 (! komercionalizace tvorby SW ),  1990 (! podnikání v oblasti SW ),  1990 (! budoucí potřeby a vývoj SW ),  1990 (srovnání literatury Cobol/ostatní ),  1991 (! situace v tvorbě a prodeji SW ),  1991 ( ! vznik časopisu Softwarové noviny),  1992 (! přístupy k CASE u nás ),  1992 (! nástup obchodníků se SW ),  1992 (! srovnání našich VŠ s Evropou ),  1992 (! počítačová publistika ),  1993 ( ! Platón a datové stíny objektů v IS),  1994 (! seminář PG mapuje tvorbu SW ),  1994 (! vývoj programování),  1994 (! zasazení IS do současné reality ),  1994 (! změny kolem IS po roce 1989 ),  1994 (! analýza a rozdělení SW firem ),  1995 ( ! stav a vývoj IS u nás a ve světě),  1995 (! změny oboru IT po roce 1989 ),  1996 (strategická role IT),  1996 (! současný stav IT v Polsku ),  1996 ( ! počítačem integrovaná výroba a IS),  1996 (! důvody pro OO přístup ),  1997 (! vývoj tvorby algoritmů ),  1998 ( ! virtuální korporace a nasazení IT),  1999 ( ! Evropský výzkum nových technologií),  1999 (historie jazyka Cobol),  1999 (nová disciplina - architektura SW ),  *lidé-výuka-historie 

historické_pohledy_200x 2000 (stručně o internetu),  2000 (budování datových skladů ),  2000 (historie jazyka Smalltalk ),  2000 (poučení z problému Y2K ),  2000 (výhledové nároky na IS ),  2000 (situace v oblasti výrobních dat ),  2001 (Y2K a jazyk Cobol),  2001 ( automatizace podkladů pro rozhodování),  2001 (servisní VS dříve a nyní ),  2001 ( XML - nová generace IC technologií),  2001 (principy Business Intelligence ),  2002 (postupný vývoj programování ),  2003 (historie a vlastnosti Cobolu ),  2003 (příklad nástupu e-komunikace ),  2003 (různé životní cykly SW a jakost ),  2003 (problematika serverů velkých IS ),  2004 (! současný pohled na TSW ),  2004 (! stav zájmu o kvalitu SW ),  2004 (!!! vývoj a perspektivy tvorby SW ),  *lidé-výuka-historie 

historie_TSW/PG_Ostrava 1975 (oficiální zahájení),  1977 (cíle, výsledky ankety),  1978 (vývoj semináře, výsledky ankety ),  1994 (! poznámky ze zákulisí semináře ),  1994 (! přehled historických období ),  1996 (vzpomínka na Ing. Zdeňka Rusína ),  1996 ( nové místo konání - VŠB TU Ostrava EF),  1996 (In memory of Zdeněk Rusín ),  2002 ( obsahy sborníků TSW/Programování na webu),  2004 ( ! informace, inspirace a interakce),  2004 (! DB sborníků na webu a na CD ),  2004 (! náměty k budoucímu vývoji ),  2004 (! od 1 do 30 z pohledu pamětníka ),  *lidé-výuka-historie 

HTML 1998 ( objektová stavebnice stránek PCWEB),  2000 (souhr informací o XHTML ),  *programovací_jazyky 

IBM_počítače 1975 (linkovací a dynamická modularita ),  1975 (předkompilace),  1975 (zpracování grafů),  1975 (OS/MFT, JCL, Cobol, Fortran ),  1975 (IMS/360),  1975 (IMS/360),  1975 (IMS/360),  1975 (DOS - testy),  1975 (adresování záznamů),  1976 (param. programy),  1976 (generátor NP),  1976 (generátor NP),  1976 (překladač číselníků),  1976 (překladač Simscript),  1976 (kompatibilita),  1977 (knihovny zdrojových programů ),  1977 (magnetopásková báze dat VTEI ),  1977 (parametrické programy),  1977 (! dálkový přenos ekonomických dat ),  1978 (užívání PL/I),  1978 (počítačová dokumentace ),  1979 (kompilace PL/I),  1979 (virtuální operační systémy ),  1980 (metasystém a jména),  1980 (IMS),  1980 (úlohy řízené uživatelem ),  1980 (terminálová síť),  1980 (interaktivní programování ),  1981 (! vlastní SW pro terminálový IS ),  1981 (! optimalizace průchodnosti ),  1982 (katalog dat terminálově ),  1982 (! návrh datové základy IMS ),  1983 (! samostatné PG oddělení, PL/I ),  1992 (integrované vývojové nástroje ),  1992 (CASE Lansa),  1996 (AS/400),  1997 (AS/400),  *druh_aplikace_a_prostředí 

ICL_počítače 1975 (jazyk Plan),  1976 (param. programy),  1976 (kompatibilita),  1976 (katalog programů),  1979  1982 (! vlastnosti moderního systému ),  1983 (řízení zpracování pomocí DB ),  1983 (vlastní systémový adresář dat ),  1983 (prostředí 4. generace ICL 2950/10 ),  1986 (podpora strukturovaného návrhu ),  1988 (decentralizované systémy ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

inovace_IS 1984 ( ! přechod ze 3. na 3,5 generaci v PVT),  1988 (! kriteria volby rozsahu inovace ),  1989 (! zkušenosti s velkou inovací MTZ ),  1994 (! iluze a realita při inovaci IS ),  1994 (! zásadním změny v koncepci IS ),  1995 (! stav IS podniků dříve a nyní ),  1995 ( převod PG Cobol EC1026/MX-Cobol PC),  1996 (reengineering firmy),  1996 (! přechod od ASŘP na CIM ),  1996 ( ! přenos IS z DOS-4/EC na PC/Novell),  1998 (cíle inovace IS v podniku ),  1999 ( ! inovace IS podmínkou rozvoje podniku),  2000 (inovace obchodních procesů ),  2000 (řešení problému Y2K),  2001 (inovace podnikových procesů ),  2002 (! problémy a náklady inovace IS ),  2004 (! integrační nároky firmy ),  *řízení-normy-legislativa 

Java 1996 (! charakteristika jazyka ),  1998 ( ! historie a charakteristika jazyka),  1999 ( RMI vzdálené metody, klient/server),  2000 (dolování dat, thread(vlákna) ),  2000 (využívání v databázi, SQL ),  2000 (technologie JavaServer Pages ),  2000 ( IBM Visual Age for Java, Rational Rose),  2001 (návaznost na UML a CASE ),  2003 (příklad přihlášení uživatele ),  2003 (programování grafiky),  2004 (! servlety a portlety J2EE ),  2004 (! nástroje ke zvýšení kvality PG ),  2004 (! rozšiřující jazyk AspectJ ),  2004 (! servlet API a Server Pages ),  2004 (! mapování objektů do relační DB ),  *programovací_jazyky 

jmenné_konvence 1976 (kritika "žertovných" jmen ),  1980 (! objekty IS a jejich pojmenování ),  1980 (! pojmenovávání prvků ASŘP ),  2001 (význam pro konzistenci řešení ),  *řízení-normy-legislativa 

hlavní  tm E-J 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š