Celostátní seminář PROGRAMOVÁNÍ '81
hlavní-r  1980  1982  * Ostrava - Černá louka, květen 1981
Pořádající_organizace:
ČSVTS_ČÚV_KAK  ČSVTS_KAK_v_Sm_kraji  KOS_programování_Ostrava  Dům_techniky_ČSVTS_Ostrava  © sborník - publikace č. 60/828/81, náklad: 350 , 

001  Nepovím-M  ČEZ_Praha ,  Zkušenosti s aplikací strukturovaného projektování při tvorbě uživatelského SW
strukturované_projektování  (! fáze strukturovaného přístupu),  životní_cyklus_SW  (! strukturované projektování), 

014  Sláma-J  Unichem_Pardubice ,  Poznatky ze začlenění metody COMPOSITE DESIGN do procesu tvorby programového vybavení
strukturované_programování  (! HIPO a Composite Design),  HIPO  (nahrazení pomocí Composite Design), 

023  Ligenza-P  Důl_J_Fučík_Petřvald ,  Zkušenosti s využíváním některých moderních metod programování pro minipočítače
Fortran  (Modulární PG a SPR zjemňování),  prostředí_ostatní  (ADT 4100), 

033  Kirschner-A  PVT_Bratislava ,  Využitelnosť vývojových blokov pri návrhu programových modulov
modulární_programování  (! dokumentace vývojovými bloky),  dokumentace_a_standardy  (vývojové bloky a návrh modulů), 

043  Hrouda-J  VÚTE_CHP_Praha ,  Segmentarizace jako metoda programování
programování_ostatní  (segmentarizace v PL/I),  PL/I  (segmentarizace jako metoda PG), 

051  Tomka-Z  ÚVAR_Brno ,  Srovnání progresivních metod vytváření tiskových sestav
parametrické_programy  (! tiskové sestavy, Cobol, NP),  Cobol  (! ReportWriter, param-PG, NP),  normované_programování  (! tisky, Cobol RW, param-PG),  EC_počítače  (OS EC 1033), 

058  Kretschmer-M  MÚZO_Praha ,  Vondráček-B  MÚZO_Praha ,  Aplikace technologie strukturovaného programování pro řešení ON-LINE problému
strukturované_programování  (využití SP pro on-line úlohy),  real_time_aplikace  (SP pro on-line úlohy), 

073  Černý-Jo  ČVUT_Praha ,  Principy návrhu RT systémů
real_time_aplikace  (! principy návrhu RT systémů),  systémové_programování  (! řízení real-time procesů), 

087  Winkler-A  OKR_Ostrava_AŘ ,  Obecné zkušenosti z programování ON-LINE teleprocessingových systémů
real_time_aplikace  (! teleprocessingové IS),  systémové_programování  (! doplnění pro teleprocessing),  IBM_počítače  (! vlastní SW pro terminálový IS), 

098  Henzl-P  ÚFM_ČSAV_Brno ,  Hřebíček-J  ÚFM_ČSAV_Brno ,  Programování vědeckotechnických výpočtů
aplikace_VTV  (organizace programování a SP),  organizace_programování  (programování VTV a SP), 

103  Tvrdík-J  ÚEPK_ČSAV_Ostrava ,  Typy úsudku v programování
algoritmy  (! dedukce a indukce),  výuka_tvorby_SW  (! úsudek a správné myšlení),  rozhodovací_tabulky  (! typy úsudku),  normované_programování  (! typy úsudku),  modulární_programování  (! typy úsudku),  strukturované_programování  (! typy úsudku), 

112  Bébr-R  VÚ_spojů_Praha ,  Počítačové hry a jejich význam
algoritmy  (! počítačové hry),  umělá_inteligence  (! význam počítačových her),  výuka_tvorby_SW  (! význam počítačových her),  historické_pohledy_198x  (! nástup počítačových her), 

127  Vymětal-D  TŽ_VŘSR_Třinec ,  Kolik času stojí programování
řízení_projektování  (! organizace, časová náročnost),  organizace_programování  (! evidenční listy projektu), 

137  Heřman-P  Inorga_Praha ,  Úloha programátora při projektování ASŘ
lidé_kolem_SW  (! úloha programátora v ASŘ),  programátor/analytik  (! dělba práce v ASŘ), 

145  Vykydal-M  ČSAD_Brno ,  Počítač v předpisech
legislativa  (! magnetická média v účetnictví),  historické_pohledy_198x  (účetnictví a počítače), 

151  Turjanica-J  PVT_Brno ,  Metodika zpracování technického řešení
metodiky_projektování  (! technické řešení v projektu IS),  aplikace  (servisní VS), 

159  Škarka-V  ÚVT_Ostrava ,  Postavení a význam podrobného návrhu programového systému pro realizaci prováděcích projektů AIS/ASŘ/
metodiky_projektování  (! závazná předprogramová příprava),  dokumentace_a_standardy  (! podrobný návrh PG systému), 

168  Čevela-V  Ingstav_Brno ,  Praktické možnosti systémového popisu při programování a řešení vývoje ASŘ
systémový_přístup  (! Metoda systémového popisu),  metasystém  (! Metoda systémového popisu),  dokumentace_a_standardy  (! systémové popisy v počítači), 

179  Tyukos-J  GRT_PZN_ÚZ_Nitra ,  Jednotná technická dokumentácia ASR - KORAPLAN
dokumentace_a_standardy  (! metoda KORAPLÁN NCR),  prostředí_ostatní  (M4030 a DB IRIS), 

189  Veselý-K  MEZ_Mohelnice ,  Automatizovaná evidence datové základny
metasystém  (automatizovaná evidence dat),  EC_1021  (evidence datové základny), 

198  Drbal-P  VÚMS_Praha ,  Vaníček-J  VÚMS_Praha ,  Metodika programování v operačním systému DOS-3/JS
operační_systémy  (! vlastnosti DOS-3, programování),  EC_počítače  (! operační systém DOS-3),  historické_pohledy_198x  (!EC_počítače a operační systém DOS-3), 

208  Hanzl-M  VUT_Brno_FE ,  Zkušenosti uživatele s operačním systémem DOS-3 na počítači EC 1025
operační_systémy  (! DOS-3 na EC 1025),  EC_1025/6/7  (! zkušenosti s DOS-3), 

213  Buš-B  Státní_lesy_Brno ,  Zkušenosti s využíváním jazyka RPG II na počítačích JSEP (EC)
RPG  (! jazyk a zkušenosti na EC),  EC_počítače  (! možnosti používání RPG), 

223  Kala-P  Tatra_Kopřivnice ,  Zátopek-J  Tatra_Kopřivnice ,  Programování zařízení pro sběr dat
programování_interakce  (! dialog při pořizování dat),  prostředí_ostatní  (dálkový sběr dat, terminál UDS 2000), 

231  Honzík-J-M  VUT_Brno_FE ,  Systém výuky programování na oborech "Elektronické počítače" a "ASŘ" na elektrotechnické fakultě VUT v Brně
výuka_tvorby_SW  (! systém výuky PG na EF VUT Brno), 

245  Pečený-I  Kancelářské_stroje_Praha ,  Možnosti dodávaných aplikací víceuživatelského systému BASIC pro uživatele počítačů SMEP I
Basic  (! víceuživatelský systém pro SMEP),  SMEP  (! Basic jako nadstavba FOBOS),  výuka_tvorby_SW  (! automatizovaný IS VÝUKA/SMEP),  aplikace  (! Basic a SMEP IS pro sběr dat), 

259  Makara-Š  KNV_Košice ,  Sipko-J  KNV_Košice ,  Multiprogramovanie v rámci jedného úseku operačnej pamäte pod operačným systémom DOS na EC 1030
systémové_programování  (multi-PG v úseku paměti),  EC_počítače  (multiprogramování v DOS), 

268  Klečka-J  OKR_Ostrava_AŘ ,  Optimalizace průchodnosti dat výpočetním systémem
systémové_programování  (! optimalizace průchodnosti dat),  IBM_počítače  (! optimalizace průchodnosti), 

280  Kaniok-J  Hutní_montáže_Ostrava ,  Generování příkazů jazyka řízení prací (JCL) v operačním systému OS
procedury_příkazů  (generování JCL pro OS),  generování  (makroinstrukce a generování JCL),  EC_počítače  (generování JCL pro OS), 

288  Handlár-J  Státní_lesy_Brno ,  Programy pro automatizaci řízení úloh na počítači EC 1021
procedury_příkazů  (ASTRA k řízení úloh na EC 1021),  EC_1021  (automatizace řízení úloh), 

hlavní  1981 
29/04/2004-06:35 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š