Metody programování počítačů III. generace
hlavní-r  1975  1977  * Havířov - hotel Merkur, květen 1976
Pořádající_organizace:
ČVTS_KAK_v_Sm_kraji  ČVTS_KOS_programování_Ostrava  Dům_techniky_ČVTS_Ostrava  © sborník - publikace č. 60/657/76, náklad: 300, 

001  Čevela-V  Ingstav_Brno ,  Systémový přístup a logická stavba programu
systémový_přístup  (! cesta k řešení složitosti),  strukturované_programování  (! Cobol - slučování souborů),  Cobol (algoritmy SP),  lidé_kolem_SW  (snaha o profesionální přístup k řemeslu),  organizace_programování  (hlavní programátor, knihovník), 

024  Bébr-R  VAKUS_Praha ,  Programové řešení typových projektů pro různorodé uživatele
aplikační_typizace  (! souhrnný pohled, etapy zpracování),  organizace_programování  (dělba práce a specializace),  historické_pohledy_197x  (počítače II. a III. generace),  systémový_přístup  (problémy, pohled uživatele), 

038  Volák-J  INCOMA_Gottwaldov ,  Úsporné programování
algoritmy  (úsporné programování),  lidé_kolem_SW  (náměty k programátorskému myšlení), 

050  Peška-J  OKR_Ostrava_ZVT ,  Uživatelský software
vlastní_standardní_SW  (! zhodnocení potřebnosti ve VS),  parametrické_programy  (výpisy, výběry, opravy),  ICL_počítače  (param. programy),  IBM_počítače  (param. programy), 

063  Bonhardová-R  VÚMS_Praha ,  Sokol-J  VÚMS_Praha ,  Jazyk pro systémové programování Systran
systémové_programování  (jazyk Systran EC 1021),  EC_1021  (programování operačního systému), 

079  Baláž-S  ÚSIP_Bratislava ,  Generátor normového programovania NPG
normované_programování  (generátor pro PL/I a Cobol),  generování  (normované programy Cobol a PL/I),  IBM_počítače  (generátor NP),  EC_počítače  (generátor NP), 

095  Metzl-K  OKR_Ostrava_ZVT ,  Generátor zdrojových programů
normované_programování  (generátor pro PL/I a Cobol),  PL/I  (generování NP - příklady),  vlastní_standardní_SW  (generátor NP pro OS),  generování  (normované programy PL/I a Cobol),  IBM_počítače  (generátor NP),  EC_počítače  (generátor NP), 

110  Jiříček-P  OKR_Ostrava_ZVT ,  Překladač tabulek a číselníků
číselníky  (! jazyk číselníků a překladač),  algoritmy  (zadávání tabulek a číselníků),  vlastní_standardní_SW  (překladač číselníků),  IBM_počítače  (překladač číselníků),  PL/I  (číselníkové moduly),  Cobol  (číselníkové moduly),  Assembler  (číselníkové moduly),  Fortran  (číselníkové moduly), 

125  Josífko-J  Ostroj_Opava ,  Systém zdrojových modulů ve spojení s rychlopřekladačem
organizace_programování  (úspora strojového času),  vlastní_standardní_SW  (dynamické změny knihoven),  historické_pohledy_197x  (časová náročnost překladu),  Cobol  (rychlopřekladač),  Tesla_200  (zrychlení překladu), 

136  Tomka-Z  VUT_Brno_LPS ,  Využití fortranských procedur v jazyce Cobol na počítači Tesla
algoritmy  (využití procedur Fortran v Cobolu),  Cobol  (příklady volání procedur Fortran),  Fortran  (procedury k použití v Cobolu),  Tesla_200  (užití Fortranu v Cobolu), 

155  Medek-M  ÚSIP_Bratislava ,  Využitie systému popisu dat pri projektování ASR
metasystém  (! popis datových komponent, katalog),  Cobol  (předkompilace s analýzou dat), 

171  Kozák-J  VÚEPE_Praha ,  Některé aspekty řešení interaktivních systémů
aplikovaná_informatika  (! gramatika, konstrukce kompilátoru),  PL/I  (interpret komunikačního jazyka), 

187  Kaše-J  VÚMS_Praha ,  Fidrmuc-M  VÚMS_Praha ,  Valouch-V  VÚMS_Praha ,  Programovací jazyk pro simulaci SIMSCRIPT
aplikovaná_matematika  (překladač jazyka Simscript),  aplikace  (! simulace řízení opravárenské dílny),  simulace  (! řízení dílny), 

201  Kaše-J  VÚMS_Praha ,  Fidrmuc-M  VÚMS_Praha ,  Valouch-V  VÚMS_Praha ,  Sdělení o implementaci programovacího jazyka SIMSCRIPT
aplikovaná_matematika  (překladač jazyka Simscript),  IBM_počítače  (překladač Simscript),  prostředí_ostatní  (Siemens 4004),  simulace (Simscript), 

203  Klečka-J  OKR_Ostrava_ZVT ,  Spolupráce počítačů různého typu
programování_ostatní  (kompatibilita dat a programů),  vlastní_standardní_SW  (podpora kompatibility ICL IBM EC),  historické_pohledy_197x  (problémy s různými typy počítačů),  ICL_počítače  (kompatibilita),  IBM_počítače  (kompatibilita),  EC_počítače  (kompatibilita), 

217  Machačka-I  ÚVT_Tesla_Praha ,  Zkušenosti s používáním jazyka Cobol počítače JSEP (EC)
Cobol  (kompatibilita EC, IBM a Tesla 200),  EC_počítače  (verze Cobol), 

233  Mezník-Z  OKR_Ostrava_ZVT ,  Organizace analytických a programátorských prací
programátor/analytik  (kvalifikace a dělba práce),  normované_programování  (zkušenosti z praxe),  Cobol  (výhody oproti PL/I - ICL,IBM,EC1040), 

241  Marek-T  OKR_Ostrava_ZVT ,  Formální standardizace programů
kvalita_SW  (! kriteria kvality, formalizace),  Cobol  (grafické úprava, tvorba jmen),  historické_pohledy_197x  (kvalita SW),  jmenné_konvence  (kritika "žertovných" jmen), 

253  Balgar-F  VÚROM_Ostrava ,  Metodika katalogizace programů
metasystém  (katalog programů),  vlastní_standardní_SW  (ICL katalog programů),  ICL_počítače  (katalog programů), 

269  Polach-O  NHKG_Ostrava_Kunčice ,  Dokumentační prostředek HIPO
HIPO  (! podrobný popis),  dokumentace_a_standardy  (HIPO diagramy), 

283  Kozák-J  VÚEPE_Praha ,  Grafické metody při tvorbě a dokumentaci programů
dokumentace_a_standardy  (různé formy popisu struktur),  strukturované_programování  (grafické znázornění algoritmů), 

295  Lacko-B  TOS_Kuřim ,  Programované učení a vyučovací stroje ve výuce programovacích jazyků
výuka_tvorby_SW  (! programové a strojového učení),  terminálové_aplikace  (programované učení), 

312  Hradil-J  OKR_Ostrava_ZVT ,  Výběr a výuka nových programátorů v ZVT OKR
výuka_tvorby_SW  (příprava programátorů, testy ICL),  historické_pohledy_197x  (výuka programátorů),  Cobol  (první seznámení při výuce), 

hlavní  1976 
29/04/2004-06:34 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š