Celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2000
hlavní-r  1999  2001  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 30.5.-1.6 2000
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-85988-49-6, náklad: 100, 

005  Bébr-R  VŠE_Praha ,  Textový editor v informačním systému
texty  (začlenění editoru do IS, MS Word), 

014  Brožek-M  MediumSoft_Ostrava ,  Svěch-D  MediumSoft_Ostrava ,  Štefaník-J  MediumSoft_Ostrava ,  Implementace informačního systému VIDIUM v jazyce JAVA
web_aplikace  (systém VIDIUM pro datové sklady),  datové_sklady  (datové sklady a dolování dat),  Java  (dolování dat, thread(vlákna)), 

021  Brožek-M  MediumSoft_Ostrava ,  Svěch-D  MediumSoft_Ostrava ,  Štefaník-J  MediumSoft_Ostrava ,  Informační systém VIDIUM a využití moderních technologií
web_aplikace  (sběr, analýza a vizualizace dat),  datové_sklady  (datová pumpa a datový sklad), 

027  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Internet z pohledu aplikačního programátora
web_programování  (! programování u klienta a na serveru),  historické_pohledy_200x  (stručně o internetu), 

032  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Projektování různorodých úloh
objektové_projektování  (modely pro analýzu zadání),  životní_cyklus_SW  (analýza zadání), 

038  Halva-M  VUT_Brno_FSI ,  Jakost softwaru užívaného ve firmách
kvalita_SW  (! charakteristiky jakosti SW),  normy  (ISO/IEC 9126 pro jakost SW, metriky), 

044  Kofránek-J  UK_Praha ,  CONTROL WEB - Objektové vývojové prostředí (nejen) pro průmyslové aplikace
programování_ostatní  (OO vývojové prostředí Control Web),  real_time_aplikace  (virtuální přístroje, řízení daty),  web_programování  (vizuální programování, Control Web),  aplikace  (lékařský simulátor pomocí Control Web), 

061  Kotek-J  Sybase_ČR_Praha ,  Enterprise Information Portals
web_aplikace  (podnikové informační portály Sybase),  web_programování  (podpora komponentových modelů), 

066  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Plánovanie zavádzania informačných systémov na báze normatívov
řízení_projektování  (normativy zavádění modulů SAP R/3), 

076  Kyjonka-V  Sybase_ČR_Praha ,  Sybase Adaptive Server, JAVA v databázi
databanky_objektové  (komponentová architektura Sybase, Java),  Java  (využívání v databázi, SQL),  objektové_programování  (OO datové typy, komponenty), 

083  Kyjonka-V  Sybase_ČR_Praha ,  Budování datových skladů jako proces inspirace a učení
datové_sklady  (datové sklady, metodiky, rizika),  umělá_inteligence  (! datové sklady jako podpora rozhodování),  historické_pohledy_200x  (budování datových skladů), 

094  Lacko-B  VUT_Brno_FSI ,  Vliv metod tvorby software na jakost software
kvalita_SW  (význam používání vhodných metodik),  metodiky_projektování  (vliv na jakost SW), 

100  Martiško-B  UMB_Banská_Bystrica ,  Implementácia IS a reinžiniering obchodných procesov v podmienkach firiem transformujúcich sa ekonomík
aplikační_typizace  (využívání standardních ověřených řešení),  výuka_tvorby_SW  (zkušenosti z vyžívání SAP R/3 na VŠ),  inovace_IS  (inovace obchodních procesů), 

106  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Současná OO vývojová prostředí založená na jazyce Smalltalk
Smalltalk  (! jazyk, prostředí, příklady),  objektové_programování  (možnosti Smalltalk, srovnání s C),  historické_pohledy_200x  (historie jazyka Smalltalk),  C/C++/C#  (příklad srovnání C a Smalltalk), 

120  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Novinky intranetu
web_programování  (strana klienta a serveru, projekt Apache),  HTML  (souhr informací o XHTML),  Java  (technologie JavaServer Pages), 

133  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Skriptovací techniky Microsoftu
web_programování  (MS VBScript a JScript a další ...), 

147  Pezlar-Zj  MZLU_Brno ,  Objektová algebra
modelování  (objektový model dat, OO algebra),  aplikovaná_matematika  (! teorie množin a objektová algebra),  UML  (formalizace pomocí objektové algebry), 

152  Pilawski-B  Wielkopolski_Bank_Poznaň ,  Year 2000 Problem - The Lessons Learned
Y2K_problém  (! poučení z různých přístupů k řešení),  historické_pohledy_200x  (poučení z problému Y2K),  inovace_IS  (řešení problému Y2K),  english_text 

162  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  Využití internetu a intranetu pro servisní služby Škoda Auto a.s.
web_aplikace  (nakládání s odpady v autoservisech),  web_programování  (užití PHP, MS Access, SQL/ODBC, Win32), 

168  Sluka-J  MU_Brno_FI ,  Využití internetu a intranetu při tvorbě regionálního IS o odpadech
web_aplikace  (regionální informační systém o odpadech), 

173  Snášel-V  UP_Olomouc ,  Dvorský-J  UP_Olomouc ,  Šaloun-P  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Ďuráková-D  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Prostředky pro zpřístupnění a vyhledávání textových informací
aplikace  (dokumentační databáze Agrocom, PDF),  texty  (! dokumentografické informační systémy),  algoritmy_vyhledávání  (vyhledávání v dokumentech podle slov),  aplikovaná_matematika  (! Booleovská metoda dotazování),  databanky_relační  (WinBase 602), 

182  Vrána-C  AGIT_AB_Praha ,  Šlechta-J  AGIT_AB_Praha ,  Tvorba SW pro aplikace v reálném čase na bázi spojení technologií UML a SDL
real_time_aplikace  (příklad Bank Office System),  UML  (užití, spolu se SDL pro real-time úlohy), 

195  Zyka-V  ITS_Praha ,  Řízení OO analýzy a designu
objektové_projektování  životní_cyklus_SW  (analýza a návrh),  CASE  (Rational Rose for Java, OO modelování),  Java  (IBM Visual Age for Java, Rational Rose), 

205  Padalík-M  Aura_Brno ,  Automatizovaná tvorba databázových aplikací v praxi
databanky  (CASE a generátor aplikací VIAGEN),  CASE  (! model skladu, generování DB a GUI),  C/C++/C#  (generátor vícevrstvých aplikací VIAGEN), 

218  Pezlar-Z  MZLU_Brno ,  Manažerské informační systémy 21. století
aplikace  (! výhledové potřeby manažérských IS),  umělá_inteligence  (teorie her, řízení rizik),  historické_pohledy_200x  (výhledové nároky na IS), 

223  Kremeňová-I  Žilinská_univerzita ,  Petrík-M  Žilinská_univerzita ,  Multidimenzionálny vývoj IS pomocou CASE systémov
modelování  (druhy modelování při návrhu IS),  objektové_projektování  (MetaCASE nástroje a OO metodiky), 

sp1  Rychnovský-J  Tanger_Ostrava ,  Standardizace kolem nás, STEP a XML (samostatná příloha)
metodiky_projektování  (! metamodel podniku, výrobní data),  normy  (ISO 10303 STEP pro výrobní data),  XML  (využití pro správu dokumentů STEP),  historické_pohledy_200x  (situace v oblasti výrobních dat),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku),   www.czstep.cz 

hlavní  2000 
29/04/2004-06:39 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š