Celostátní konference TVORBA SOFTWARU '97
hlavní-r  1996  1998  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 28.-30. května 1997
Pořádající_organizace:
Česká_společnost_pro_SI  VŠB_TU_Ostrava_EF  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-86122-01-8, náklad: 120, 

005  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  První zkušenosti s MF Visual Object Cobol pro Windows 95/NT
Cobol  (Micro Focus Visual Object Cobol), 

008  Dujka-J  VUT_Brno_FS ,  Problematika transformace datových modelů do vývojového prostředí
CASE  (transformace datových modelů do DB),  databanky  (transformace datového modelu z CASE), 

013  Halva-M  VUT_Brno_FS ,  Spolupráce vzdálených členů týmu při tvorbě softwaru
organizace_programování  (! spolupráce vzdálených členů týmu),  komunikace_kolem_SW  (dálková spolupráce týmu), 

019  Šebesta-I  BM_Servis_České_Budějovice ,  Progresivní technologie v malých softwarehousech
vlastní_standardní_SW  (generátor aplikací pro Windows),  CASE  (hierarchická metodika LBMS),  databanky_relační  (nástroj k tvorbě PG pomocí FoxPro), 

025  Pilawski-B  Wielkopolski_Bank_Poznaň ,  Year 2000 - you can not be late !
Y2K_problém  (všeobecné souvislosti a řešení),  english_text 

034  Pavlíček-J  EIITE_Ostrava ,  Autorizované vzdělávání a certifikace vývojových pracovníků
výuka_tvorby_SW  (autorizované kurzy s MS certifiakcí), 

041  Hrůza-R  OKD_Ostrava_AŘ ,  Implementace SAP R/3 na AS/400
aplikační_typizace  (SAP R/3 v OKD Ostrava),  IBM_počítače  (AS/400), 

052  Hanzelka-M  Logis_Frenštát_p/R ,  Seibert-V  Logis_Frenštát_p/R ,  Věcná znalost průmyslového podniku - jeden z klíčů úspěchu projektu IT
metodiky_projektování  (! systémová integrace),  životní_cyklus_SW  (! náročnost systémové integrace),  lidé_kolem_SW  (! znalost prostředí uživatele), 

062  Vaculík-J  Žilinská_univerzita ,  Tvorba aplikácie v databázovom prostredí Videotexu
databanky  (telekomunikační aplikace Videotext),  prostředí_ostatní  (UNIX, modemy, telekomunikační síť),  terminálové_aplikace  (programování videotextu), 

072  Černohorský-J  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Vývoj programového vybavení v programovacím jazyce Modula-2
Modula  (! historie a charakteristika jazyka),  modulární_programování  (příklady v jazyku Modula), 

082  Tomeček-J  Ditron_České_Budějovice ,  Marketingový informační systém rozsáhlé distribuční firmy
terminálové_aplikace  (marketingový IS distribuční firmy),  prostředí_ostatní  (Btrieve, různí hostitelé, různý "end"), 

088  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Typologie uživatelského rozhrání
databanky_relační  (! vztahy datové analýzy a GUI),  SQL  (algoritmy vazby GUI na DB), 

098  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Algoritmy, datové struktury a přínos jejich studia pro vzdělání inženýra
výuka_tvorby_SW  (! algoritmy a datové struktury),  historické_pohledy_199x  (! vývoj tvorby algoritmů),  aplikovaná_informatika  (dokazování správnosti algoritmů), 

110  Sedláček-J  AIT_Praha ,  Objektově orientované programování a vývoj z komponent
objektové_programování  (vývoj z komponent), 

111  Hanke-M  LBMS_Praha ,  Řízení procesů tvorby software
řízení_projektování  (řízení procesů v tvorbě SW),  metodiky_projektování  (procesy a knihovna nejlepších praktik), 

121  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Metoda FMEA v softwarovém inženýrství
kvalita_SW  (! metoda FMEA pro řízení jakosti),  organizace_programování  (týmová práce dle metody FMEA), 

126  Hruška-T  VUT_Brno_FEI ,  Objektová databáze - od modelu k implementaci
databanky_objektové  (! vymezení pojmu objektový DB systém),  objektové_projektování  (! objektový databázový model), 

136  Brožek-M  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Přednosti a nedostatky OOP na příkladě reálné průmyslové aplikace
real_time_aplikace  (měření a regulace koksárenské baterie),  Modula  (výhody a nevýhody OO přístupu),  objektové_programování  (příklady v jazyku Modula), 

143  Schindler-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Ministr-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Předpoklady využití prostředí klient/sever při tvorbě objektově orientovaných aplikací
klient_server_aplikace  (! události a transakční zpracování),  objektové_projektování  (cyklus vývoje OO aplikací),  SQL  (komunikace aplikační a datové vrstvy), 

154  Bílý-P  Piksoft_Praha ,  Majetičová-J  Piksoft_Praha ,  Tvorba IS - umění kompromisu
řízení_projektování  (! umění kompromisu v tvorbě IS),  životní_cyklus_SW  (! kompromis v různých fázích),  lidé_kolem_SW  (! výběr lidí ke spolupráci), 

160  Fussek-M  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Agentově orientované programování
umělá_inteligence  (! agentové programování),  objektové_programování  (! srovnání s agentovým programováním), 

166  Tvrdíková-M  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Kontrola kvality peopleware - významný prvek projektování projektování informačních systémů
lidé_kolem_SW  (! peopleware kolem SW a IS),  kvalita_SW  (! význam ergonomie a peopleware), 

174  Jakš-M  AIT_Praha ,  Změnové řízení a softwarové konfigurační řízení
konfigurační_řízení  (změnové řízení SW), 

175  Šimek-I  Deltax_Systems_Praha ,  Kračunov-Ch  Deltax_Systems_Praha ,  Vývoj a provoz APV v dnešních podmínkách (požadavky a nástroje)
nástroje_projektování  (! nástroje Compuware pro vývoj aplikací),  životní_cyklus_SW  (nástroje na podporu celého cyklu), 

191  Garzina-R  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Zpracování souběžně pracujících úloh programovacím jazykem Modula-2
Modula  (! souběžně pracující úlohy),  algoritmy  (paralelní zpracování - Modula), 

201  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Zkušenosti s objektově orientovanou analýzou a návrhem IS
objektové_projektování  (analýza a návrh metodikou BORM),  životní_cyklus_SW  (OO analýza a návrh), 

213  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Kadlec-Z  VŠE_Praha ,  Realizace víceuživatelského systému pomocí OOMT
aplikace  (! evidence studentů u počítačů na VŠ),  objektové_projektování  (! analýza a návrh pomocí OOMT), 

221  Kremeňová-I  Žilinská_univerzita ,  Tvorba modelu IS stradiska poštovej prevádzky podporným systémom EASY CASE
aplikace  (model IS střediska poštovní přepravy),  CASE  (! konkretní využití v modelu IS), 

229  Leština-P  IBM_ČR_Praha ,  IBM Application Development
objektové_projektování  (nástroje IBM),  operační_systémy  (OO platformy IBM),  Cobol  (OO prostředí IBM),  PL/I  (OO prostředí IBM),  C/C++/C#  (OO prostředí IBM),  Smalltalk  (OO prostředí IBM),  english_text 

236  Dujka-J  VUT_Brno_FS ,  Postavení metody SA+SD a CASE/4/0 v metodologii návrhu informačních systémů
metodiky_projektování  (! metodika SA+SD v návrhu IS),  CASE  (case/4/0 a podpora metodiky SA+SD),  systémový_přístup  (! metodika SA+SD), 

242  Snášel-V  UP_Olomouc ,  Datové struktury a iterátory
abstraktní_datové_typy  (abstraktní datová struktura seznam),  objektové_programování  (! návrhové vzory, iterátor), 

hlavní  1997 
29/04/2004-06:38 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š