Celostátní seminář TVORBA SOFTWARU '96
hlavní-r  1995  1997  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 29.-30. května 1996
Pořádající_organizace:
Tanger_Ostrava  VŠB_TU_Ostrava_EF  © sborník - ISBN 80-85988-09-7, náklad: neuveden, 

003  redakční_rada  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Rusín-Z  Vítkovice_AS_Ostrava ,  Věnování sborníku
historie_TSW/PG_Ostrava  (vzpomínka na Ing. Zdeňka Rusína), 

004  Kaluža-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Strategická role informačních technologií současnosti
historické_pohledy_199x  (strategická role IT),  historie_TSW/PG_Ostrava  (nové místo konání - VŠB TU Ostrava EF), 

007  Lacko-B  VUT_Brno_FS ,  Programové produkty pro podporu projektového řízení
řízení_projektování  (! přehled podpůrných PG produktů), 

012  Halva-M  VUT_Brno_FS ,  Popis metody IDEF
metodiky_projektování  (! americká modelovací metoda IDEF),  CASE  (Gupta podpora metodě IDEF), 

019  Schindler-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Ministr-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Možnosti používaných metodologií a CASE nástrojů v SA/SD při reengineeringu business procesů
metodiky_projektování  (! porovnání metod analýzy a návrhu),  modelování  (techniky dynamického modelování BP),  kvalita_SW  (business proces a kriteria kvality IS),  inovace_IS  (reengineering firmy), 

026  Hanke-M  LBMS_Praha ,  Efektivní návrh grafického uživatelského rozhraní
komunikace_kolem_SW  (grafická a uživatelská rozhraní),  programování_ostatní  (nástroje LBMS na tvorbu GUI), 

032  Pilawski-B  Wielkopolski_Bank_Poznaň ,  Rusín-Z  Vítkovice_AS_Ostrava ,  TT in Poland - the Story of Hopes, Pitfalls and Limited Success
historie_TSW/PG_Ostrava  (In memory of Zdeněk Rusín),  historické_pohledy_199x  (! současný stav IT v Polsku),  english_text 

043  Hřebíček-J  MZLU_Brno ,  Pitner-T  MU_Brno_FI ,  Integrovaný informační systém pro ekologicky orientované řízení podniku
aplikace  (! IS pro ekologicky orientované řízení),  CASE  (příklad použití SSAMD a nástroje LBMS), 

051  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Súčasný stav a požiadavky na informačný systém podniku
historické_pohledy_199x  (! počítačem integrovaná výroba a IS),  aplikační_typizace  (! konkretní cíle IS výrobního podniku),  inovace_IS  (! přechod od ASŘP na CIM),  řízení_projektování  (! požadavky na dodavatele IS), 

065  Kolařík-J  Slavia_Data_Praha ,  Vývojové prostředky rodiny LANSA a jejich aplikace v rozsáhlých IS pro pojišťovny
klient_server_aplikace  (nástroje LANSA v IS pojišťovny),  IBM_počítače  (AS/400),  CASE  (příklad práce s nástroji LANSA),  databanky  (aplikace LANSA Repository),  RPG  (LANSA jako náhrada RPG), 

073  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Proudy v objektově orientovaných metodikách
objektové_projektování  (! charakteristika objektových metodik), 

083  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  ČVUT_Praha ,  Vaňák-T  ČZU_Praha_Suchdol ,  ČVUT_Praha ,  Zkušenosti s objektově orientovaným přístupem při tvorbě aplikací
objektové_programování  (! základní principy OO přístupu),  Smalltalk  (! charakteristika z pohledu OOP),  historické_pohledy_199x  (! důvody pro OO přístup),  databanky_objektové  (! srovnání relačních a objektových DB), 

096  Huňka-F  Ostravská_univerzita ,  Zkušenosti z praktické aplikace objektového přístupu
objektové_programování  (! příklady vazeb mezi objekty),  výuka_tvorby_SW  (! příklady OO přístupu), 

107  Hruška-T  VUT_Brno_FEI ,  Dědičnost
objektové_programování  (! problematika dědičnosti),  databanky_objektové  (OO databázový model),  C/C++/C#  (příklady na dědičnost v OOP), 

117  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Algoritmus převodu schématu objektově orientovaného modelu do schématu entitně-relačního modelu
objektové_programování  (převod OO schematu relačního),  databanky_objektové  (entitně relační model dle OOM),  pseudokód  (kombinace C++ a SQL pro výklad OOP), 

123  Šaloun-P  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  Szturc-R  VŠB_TU_Ostrava_FEI ,  JAVA - nový objektový jazyk
Java  (! charakteristika jazyka), 

133  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Bakalářský a inženýrský studijní program na oboru Informatika a výpočetní technika na FEI VUT v Brně
výuka_tvorby_SW  (! vývoj VŠ vzdělávání v Evropě a u nás),  lidé_kolem_SW  (! vzdělání a formování osobnosti), 

144  Honzík-J-M  VUT_Brno_FEI ,  Vyhledávání ve stromově uspořádaných seznamech
algoritmy_vyhledávání  (! stromové seznamy, Pascal),  Pascal  (! algoritmy vyhledávání), 

153  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Přenos projektů Cobol DOS-4/EC pod DOS-NOVELL/PC
Cobol  (kompatibilita EC a MX Cobol),  inovace_IS  (! přenos IS z DOS-4/EC na PC/Novell),  EC_1025/6/7  (přenos dávkových agend na PC),  programování_ostatní  (! interaktivní a dávkový vývoj SW), 

157  Bébr-R  ČTÚ_Praha ,  Národní prostředí v softwarových systémech
národní_prostředí  (! čeština a další SW problémy),  komunikace_kolem_SW  (! jazyková prostředí uživatele), 

165  Húsek-D  ČAV_Praha ,  Sklenář-V  UP_Olomouc ,  Snášel-V  UP_Olomouc ,  Dokumentografické informační systémy
texty  (! základní pojmy dokumentografických IS),  aplikovaná_matematika  (! modely pro vyhledávání v textech), 

hlavní  1996 
29/04/2004-06:38 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š