Celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2003
hlavní-r  2002  2004  * VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 28.-30. května 2003
Pořádající_organizace:
VŠB_TU_Ostrava_EF  Ostravská_univerzita  Česká_společnost_pro_SI  Tanger_Ostrava  © sborník - ISBN 80-85988-83-6, náklad: 100, 

005  Bražina-D  Ostravská_univerzita ,  Platformy pro tvorbu grafických aplikací
programování_grafiky  (DirectX, OpenGL),  prostředí_ostatní  (virtuální_realita), 

009  Čevela-V  PS_Cobol_Modřice ,  Nová norma jazyka Cobol
Cobol  (! mezinárodní norma 2002),  normy  (ISO/IEC 1989:2002 Cobol),  historické_pohledy_200x  (historie a vlastnosti Cobolu),  národní_prostředí  (multilinguální adaptibilita v ISO Cobol), 

013  Drbal-P  VŠE_Praha ,  Jak číst knihy o metodikách aneb zobecněná recenze
metodiky_projektování  (! hodnocení různých popisů), 

022  Dujka-J  VUT_Brno_FSI ,  Význam prostředků CASE pro řízení jakosti software
kvalita_SW  (konzistence IS pomocí CASE),  CASE  (case/4/0 - příklady), 

032  Honzík-J-M  VUT_Brno_FIT ,  Kurečka-R  Školicí_centrum_IT_Brno ,  Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu informační technologie
výuka_tvorby_SW  (studium s MS certifikací), 

039  Hrad-M  MU_Brno_FI ,  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  Časová hlediska elektronického podepisování
e_komunikace  (časová hlediska e-podpisu),  legislativa  (e-podpis), 

048  Hrabalová-M  Hutnická_ZP_Ostrava ,  Fišer-O  Hutnická_ZP_Ostrava ,  Elektronická zdravotní pojišťovna HZP
web_aplikace  (zdravotní pojišťovna),  řízení_projektování  (! zkušenosti a problémy),  e_komunikace  (e-podatelna, přepážka, podpis),  historické_pohledy_200x  (příklad nástupu e-komunikace),   www.hzp.cz 

056  Kořínek-M  Guseppe_Hradec_Králové ,  Správa firewallů a antivirových systémů ve společnosti ORKLA Foods International
web_aplikace  (distribuovaný intranet),  řízení_projektování  (nadnárodní firma),  bezpečnost  (firewall, antivirová kontrola), 

063  Kubiš-J  Slovakodata_Bratislava ,  Cykly v projektoch
řízení_projektování  (účinnost, cykly jako rizika),  aplikovaná_matematika  (model účinnosti projektu), 

071  Kudělka-M  UP_Olomouc ,  Sklenář-V  UP_Olomouc ,  Pedagogické vzory ve výuce softwarových inženýrů
výuka_tvorby_SW  (! vzory - zobecněné zkušenosti),  objektové_programování  (návrhové vzory), 

076  Lacko-B  VUT_Brno_FSI ,  Nové pohledy na životní cyklus tvorby software z hlediska jakosti aplikací automatického řízení
životní_cyklus_SW  (! různé modely a jakost),  kvalita_SW  (srovnání "předem" a "potom"),  historické_pohledy_200x  (různé životní cykly SW a jakost), 

085  Martiško-B  UMB_Banská_Bystrica ,  Outsourcingové modely a prevádzka informačného systému
řízení_projektování  (! outsourcing a podnikové procesy/), 

092  Martiník-I  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Technologie Model-View-Controller a její uplatnění při návrhu a implementaci informačních systémů v prostředí tenkého klienta
web_programování  (Java Server Pages a tenký klient),  objektové_programování  (princip Model View Controller),  Java  (příklad přihlášení uživatele), 

099  Merunka-V  ČZU_Praha_Suchdol ,  Podpora ICT ve velkých firmách a objektově orientovaný přístup
metodiky_projektování  (vlastní metodika ASDM, úkoly týmů),  objektové_projektování  (mýty a realizace),  životní_cyklus_SW  (iniciace, konstrukce, dodání, provoz), 

108  Ministr-J  VŠB_TU_Ostrava_EF ,  Procesní portál veřejné správy
web_aplikace  (mapování procesů veřejné správy),  modelování  (procesní model, mocenský trojúhelník), 

111  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Objektové metodologie - jejich užití a výklad
objektové_projektování  (diskuze k metodikám a UML),  UML  (kritické poznámky), 

116  Draessler-M  ČVUT_Praha ,  Jirsa-J  ČVUT_Praha ,  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Macromedia Flash a jeho využití při výuce technických předmětů
web_aplikace  (animace ve výuce technických předmětů),  programování_grafiky  (Macromedia Flash), 

124  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Gottwald-F  ČVUT_Praha ,  Mík-R  ČVUT_Praha ,  Seznámení se standardem STEP a jeho objektově orientovaným jazykem EXPRESS
programování_grafiky  (výměna výrobních dat CAD),  normy  (ISO 10303 STEP, výrobní data, CAD),  objektové_programování  (jazyk Express pro popis výrobků), 

134  Molhanec-M  ČVUT_Praha ,  Metodologie orientované na tvorbu webových sídel
modelování  (analýza a návrh webových sídel), 

145  Müllerová-O  ČTÚ_Praha ,  Současné mobilní komunikace - cesta ke třetí generaci
e_komunikace  (vývoj a současný stav mobilní komunikace), 

154  Ocelka-J  MU_Brno_ÚVT ,  WWW server v přílivu uživatelů Internetu
web_aplikace  (server velkého univerzitního systému),  historické_pohledy_200x  (problematika serverů velkých IS),   www.muni.cz 

161  Ocelková-Š  MU_Brno_ÚVT ,  Návrh a realizace www prezentace ČKR
web_aplikace  (prezentace České konference rektorů VŠ),  databanky_relační  (porovnání relační DB a XML souboru),  XML  (uživatelské vkládání dat, příklady),   crc.muni.cz 

170  Pilawski-B  Bank_Zachodni_Wroclaw ,  The Notion of "Active Customer" in the Outsourcing Contracts
řízení_projektování  (aktivní zákazník a outsourcing),  english_text 

180  Pěnka-P  MU_Brno_FI ,  Ráček-J  MU_Brno_FI ,  Bezbariérový web
web_programování  (bezbariérový web pro zrakově postižené),  komunikace_kolem_SW  (! zásady bezbariérové přístupnosti webu),  lidé_kolem_SW  (bariéry zrakově postižených), 

189  Sumbera-S  firma_neuvedena ,  Evoluce vývoje software v prostředí MicroStation
programování_grafiky  (CAD Microstation),  Java  (programování grafiky),  Visual_Basic  (programování grafiky), 

196  Šmíd-V  MU_Brno_FI ,  Právní režim informačních systémů obsahujících personální údaje
legislativa  (správa osobních údajů v IS), 

207  Telnarová-Z  Ostravská_univerzita ,  Modelování znalostí
modelování  (jazyk Telos pro modelování znalostí),  databanky_objektové  (objektově deduktivní DB ConceptBase), 

213  Šlechta-J  Software_Design_Praha ,  Použití jazyka UML při vývoji systémů pracujících v reálném čase
real_time_aplikace  (marketing CK, narozeniny, bankomat),  objektové_projektování  (vlastní jazyk, odvozený od UML),  UML  (koncentrace pohledů - CUML), 

hlavní  2003 
29/04/2004-06:40 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š