ROZPRACOVÁNO - únor 2019, ČeV

systematický popis realizovaného webového informačního systému různými úhly pohledu

1) Mapa stránek - TOP *** - Populárně psané články - Pamětnické vzpomínky a j.

 • Mapa stránek - rozbalená struktura všech rubrik pro návštěvníky portálu, uspořádaná dle rozklikávacích menu (vpravo a nahoře) - vhledem k průběžnému vývoji věcného obsahu je doplněna informacemi o stavu aktuální rozpracovanosti
 • TOP *** - vybrané info-zdroje a exponáty, které redaktor expozice považuje za mimořádně zajímavé
 • Populárně psané články - redakčně vybrané exponáty a info-zdroje s minimem odborné terminologie
 • Pamětnické vzpomínky, programátorská beletrie, kresby, grafika, ... - redakčně vybrané exponáty


2) Prohlídkové okruhy (sekce)

 • A - systémy a programování - oblast sw - "myšlenková" technologie oboru
 • B - počítače a další technika - oblast hw - technická zařízení
 • C - využití počítačů a IT - aplikační, uživatelský pohled - k čemu a komu to slouží
 • D - lidé - kdo v tom něco udělal nebo dělá
 • E - instituce a info zdroje - kdo a jak se na vývoji oboru podílel a podílí, kde lze získat informace
  - - -
 • H - historický vývoj u nás - rámcový pohled na etapy a časovou osu
 • M - muzejní virtuální sbírky - on-line soubory informací TMB, akce, doplňky fyzické expozice
 • P - programátorské příklady - výhledově konkretní algoritmy v různých jazycích
 • R - redakce vývoje prog-story - pracovní sekce redaktora, operativně strukturovaná dle potřeby

3) Nástroje pro navigaci a vyhledávání

 • hlavní nabídka (menu) - 1. řádek nahoře na stránce - konstantní, rozbalovací
 • drobečková navigace ^^^ menu - 2. řádek nahoře na stránce = umístění aktuální stránky ve struktuře menu
 • prohlídkové okruhy >>> menu - sloupec vpravo na stránce - konstatní, rozbalovací
 • štítky ^^^ štítek - nahoře u nadpisu článku nebo stránky - ukazují na seznamy exponátů a souvislostí
 • Google/prog-story - formuláře na stránkách hlavní nabídky a v záhlaví prohlídkových okruhů
 • Google/... - formuláře též na vizitkách vybraných externích institucí / informačních zdrojů
 • VYHLEDAT - formulář na každé stránce pro vlastní interní vyhledávání v rámci portálu

   

4) ABC lexikon = abecedně řazené rejstříky

 • samostatné rejstříky všech témat, lidí a institucí v sekcích A-B-C-D-E
  z jejich jednotlivých položek pak lze přes štítek přistupovat k seznamu exponátů (článků)
 • samostatné rejstříky stránek v sekcích H-M-P-R a samostatné rejstříky exponátů
 • seznam používaných symbolů
  • znaky v úvodu názvu
   • : (dvojtečka) = název rubriky
   • . (tečka) = téma v sekcích A-B-C
   • * (hvězdička) = programovací jazyky jako téma
   • ~ (tylda) = instituce v sekci E
   • RRRR - názvy exponátů vždy začínají rokem, ke kterému se historicky vztahují
   • RRMM-DD na začátku názvu v seznamech (s) ke štítkům - jedná se o odkazy na komentáře
    (označuje datum zveřejnění článku v rubrice AKTUÁLNÍ NOVINKY - při zobrazení článku je skryto)
   • xx = kódové označení států na webu
   • ostatní = jména lidí, některé redakční články a pracovní názvy dosud nezařazených článků
  • znaky v textu názvu
   • ... (tři tečky) = pokračování předchozího symbolu RRRR nebo textu
   • / (lomítko) = článek obsahuje rozsáhlejší text (tj. nejde o vizitku) - ?důslednost?
   • *** (tři hvězdičky) = stránky TOP *** s mimořádnou informační hodnotou (dle redaktora)
   • (!) na konci názvu = základní pojmy prog-story (dle redaktora)
   • (s) na konci názvu = automaticky tvořený seznam rubrik nebo článků s určitým štítkem
   • ' nebo *) na konci názvu = fyzická publikace, není on-line, " = současně je celá i on-line
  • znaky v textu článků  jako přímé odkazy na [ID]
   • [1176:] = mapa-stranek/stitky/1176 = odkaz na rubriku (s):, tj- "tag"
   • [305.] = index.php?option=com_content&view=category&id=305 = odkaz na rubriku "kategorie"
   • [4337] = index.php?option=com_content&view=article&id=4337&catid=305 = odkaz na článek v kategorii, 
    (při změně návu či zařazení článku však nejasné chování ???)
      

5) Informace o vývoji portálu

 • AKTUÁLNÍ NOVINKY - průběžně doplňované informace o novinkách
 • prog-story magazin - mailem rozesílaný občasník o novinkách a odborných i populárních zajímavostech
 • Vývoj expozice - hlavní milníky vývojového procesu a redakční práce
    


ČeV - duben 2015 a červenec 2018

definice prog-story

 • informace jsou velice silný nástroj, který lze využívat ve prospěch dobrých i špatných věcí
 • znalost práce s informacemi je užitečnou podporou pro kritické myšlení
 • kvalita práce s informacemi může významně ovlivnit výsledky činností nebo projektů

rozcestník

ČeV - květen 2016

< informace jako předmět studia >

rozcestník k zajímavým příkladům