definice prog-story

  • informace jsou velice silný nástroj, který lze využívat ve prospěch dobrých i špatných věcí
  • znalost práce s informacemi je užitečnou podporou pro kritické myšlení
  • kvalita práce s informacemi může významně ovlivnit výsledky činností nebo projektů

rozcestník

ČeV - květen 2016

< informace jako předmět studia >