Vědecká metoda "systémového přístupu" je často zneužívána formou obecných frází i polemik, zda to či ono je nebo není "systémové ...". Pokusme se proto stručně a laicky zjednodušeně popsat principy, o co v této metodě pro zkoumání jevů okolního světa a řešení problémů vlastně jde. (SP)

@@@ - novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela  |  konkretní příklady (SP)

  Nad úkolem, jak zkoumat a řešit složité problémy se zamýšleli již řečtí filozofové ve starověku. V průběhu následné historie pak byla k tomu účelu vyvinuta řada různých vědeckých metod a inženýrských postupů. Ale až rozsáhlé nasazení sálových počítačů pro podporu řízení velkých firem a institucí ve druhé polovině 20. století nastolilo do té doby tak neobvykle složité úkoly, že na ně dosavadní zkušenosti nestačily.

   Naléhavá nutnost vypracovat postup, který by účinně a efektivně pomohl tyto úkoly řešit, vedla k rozvoji „Metody systémového přístupu“, která se stala natolik užitečnou, že dnes patří k základní metodické výbavě ve všech oblastech praxe i moderního vědeckého výzkumu. Na ni pak v mnoha směrech navazuje léty ověřená teorie i praxe v oblasti modelování.

   V současnosti se uvedené postupy již prosadily jako samostatný technický obor s názvem "Systémové inženýrství", vyučovaný i u nás na řadě vysokých škol. Úspěšnost popisovaných přístupů potvrzují též mnohaleté vlastní i převzaté zkušenosti autora těchto řádků při praktické analýze, programování a realizaci řady velkých fungujících projektů počítačového zpracování hromadných dat i jiných.

   Skutečností však je, že tato metoda není ani zdaleka využívána v takové míře, jak by mohla být, pokud by byla veřejnosti předkládána obecně přijatelnější terminologií a formou. Z toho vznikla představa, že její hlavní principy lze využít pro systematický postup, jehož výsledkem bude částečně formalizovaný, jednoduchý a stručný textový dokument, pojmenovaný termínem "Systematický přehled/pohled/popis/... (SP)".

   "Systematický přehled SP" si v žádném případě neklade za cíl nahradit postupy "Systémového inženýrství", ale nabízí jednoduchou alternativu pro využití jeho hlavních principů. Autor předpokládá, že pomocí SP by mělo být možné popsat nejen většinu originálních záležitostí, se kterými je potřeba se zabývat v běžném pracovním životě, včetně např. návrhů či výkladu principů nových projektů, ale třeba i analyzovat různé individuální pracovní i životní situace, které je potřeba zvládat.

@@@ - novinky & komentáře   |  autor: Vlastimil Čevela

motto "aby se na něco nezapomnělo - je to málo nebo docela dost ...?"

   Když jsem poslední verzi principů SP předložil k připomínkám, dostalo se mi zajímavé reakce: "... zmiňuješ se o postupu, který pomáhá řešit složité úkoly a problémy, což jsem chápala tak, že SP je jen "lidštěji a konkretněji" vyjádřený systémový přístup, který má přinést řešení. Ale pak se dočtu, že nanabízí JAK to či ono konkretně řešit, ale pouze shrnuje CO je třeba vzít v potaz. A tak se s Járou Cimrmanem ptám: A není to málo Antone Pavloviči? ..."  - dobrá a přesně položená otázka milý Watsone a tak se pokusím na ni odpovědět několika příběhy přímo ze života ...

   Konkretní příklad z nedávné historie, kdy díky tomu, že nejspíš záměrně "nebyly zviditelněny mlhavé souvislosti", byli občané okradeni o 50 miliard Kč. Pokud by v průběhu procesu schvalování byl poslancům a mediím k dispozici stručný  "Systematický přehled podstatných vlastností připravovaného zákona", který by upozornil na nutnost odděleného majetku akcionářů od majetku správců fondu a riziko rozkradení, pokud tomu tak nebude, vypuštění klíčového paragrafu by určitě neprošlo bez povšimnutí.

.er odkazy:

ČeV, březen 2021