Konkretní příklad z nedávné historie, kdy díky tomu, že nejspíš záměrně "nebyly zviditelněny mlhavé souvislosti", byli občané okradeni o 50 miliard Kč. Pokud by v průběhu procesu schvalování byl poslancům a mediím k dispozici stručný  "Systematický přehled podstatných vlastností připravovaného zákona", který by upozornil na nutnost odděleného majetku akcionářů od majetku správců fondu a riziko rozkradení, pokud tomu tak nebude, vypuštění klíčového paragrafu by určitě neprošlo bez povšimnutí.

.er odkazy:

ČeV, březen 2021