<<< 2017 - akce TMB - beseda o analogových počítačích v Brně ...

současný stav

 • v TMB máme několik analogových exponátů, z nichž jeden je přímo dominantní
 • kromě pár stručných popisných štítků v expozici se o nich návštěvník nic nedozví
 • zatím jsou to "neosobní předměty" - bez příběhu, který by návštěvníky zaujal
 • v dalším odstavci této rubriky jsou vystavené předměty pracovně nafoceny, vč. popisných textů
 • v předchozím odstavci pak je odkaz na související kapitolu z publikace FIT VUT

cíle a náměty

 • kromě popisu historie programování a nasazení VT u nás má tento webový portál "prog-story" za úkol též vhodně doplňovat novou fyzickou expozici VT, kde analogové počítače zaujímají významné místo
 • zatím ještě existuje neopakovatelná příležitost, oživit popisy některých exponátů třeba i matnými, ale přesto vzpomínkami lidí, kteří s nimi kdysi dávno pracovali
 • obsahem připravované besedy by mohly být dva rámcové okruhy - "pamětnický" a "obecný"
  mělo by to být naprosto neformální povídání - třeba i útržkovité vyprávění nebo upozornění na zajímavé věci,
  předpokládáme, že si budeme dělat poznámky, příp. po dohodě též pracovní audio záznam (flash mp3)
 • "pamětnická témata"
  • jakékoliv vzpomínky na práci s vystavenými exponáty, související úspěchy i řešené problémy (poruchy?)
  • sdělení k čemu vlastně na VUT sloužily a jaké přinášely výsledky
  • jak se s nimi pracovalo - zadání programu a získání výsledků (stručný výklad pro představu laiků)
   • matematická formulace úlohy
   • fyzikální (fyzické?) zadání
   • zaznamenání výsledků
  • velice užitečné by bylo cokoliv kolem největšího exponátu AP - i zdánlivé drobnosti či komentáře - !!!
   je to dominanta, která každého návštěvníka zaujme a to je třeba využít k "zábavě a poučení"
  • případné další vzpomínky na práci kolem VT nebo programování
 • "obecná témata" - pokud by to bylo možné - - -
  • pro laické návštěvníky stručně shrnout k čemu analogové počítače sloužily ?
  • uvádí se, že ČSSR bylo v oblasti AP (výroba, export) velice úspěšné - v čem to bylo ?
  • jaký byl konkretní podíl VUT Brno na úspěšném vývoji analogových počítačů u nás,
   příp. na výchově odborníků - např. ve srovnání s jinými VŠ ?

V Modřicích dne 3. ledna 2017 - připravil Vlastimil Čevela