[ FOTOGALERIE ]

aimg 7151

 

YouTube  <<<  videa z diskuze přímo u exponátů

  Ve středu 25. ledna 2017 od 15 do 17 hod se v prostorách TM v Brně uskutečnila beseda pamětníků práce s analogovými počítači na VAAZ a VUT v Brně kolem souvisejících exponátů v nedávno otevřené nové expozici "Výpočetní technika". Účastníky besedy byli - v pořadí dle uvedené fotografie: prof. Ing. Ivo Serba, CSc., Ing. Jaroslav Studenka, Ing. Helena Vášová, Ing. Bohumil Jůza, doc. Ing. František Vítězslav Zbořil, CSc., Ing. Josef Zukal, Ing. Jaroslav Pipota - garant expozice VT v TMB a Ing. Vlastimil Čevela, redaktor virtuální expozice prog-story, který foto pořizoval.

   Setkání bylo realizováno z iniciativy redaktora prog-story v přímé návaznosti na virtuální příspěvek doc. Zbořila o historii analogových počítačů na VUT v Brně a 2. konferenci TM o historii programování a VT, konané v září loňského roku u příležitosti otevření nové trvalé expozice VT.

   Podklady z besedy a další související informační materiály jsou se souhlasem zainteresovaných průběžně ukládány k postupnému vyhodnocování a dalšímu využití ve virtuální expozici prog-story, příp. k doplnění popisů přímo v expozici fyzické ...

ČeV - Modřice, 27. ledna 2017