Programování je obecně velice široký pojem, proto si zavádíme oborové členění, aby bylo možné konkretnější zkoumání a popis. Podstatným důvodem také je, každý z popisovaných oborů měl dost zásadně jiné požadavky na kvalifikaci i na způsob programátorské práce a především na komunikaci s okolím . . .

   Uvedené členění vychází z rozdílné obsahové náplně jednotlivých oborů a je nezbytné pro srozumitelné popsání vývoje programování v 60-tých až 80-tých letech 20. století (viz štítky) - počínaje nástupem personálních počítačů a v době internetu, globalizace a miniaturizace už je situace zásadně jiná, a proto není předmětem této rubriky ...
 

Pracovní oborové členění:

1 - hledisko obsahové náplně

2 - hledisko počítačového systému

3 - hledisko využívání počítače

4 - hledisko způsobu práce programu

5 - hledisko kategorií počítačů

ČeV - březen 2016

RUBRIKA JE ROZPRACOVANÁ - listopad 2020, ČeV

1 - Hledisko obsahové náplně

jedna ze dvou základních oblastí nasazení počítačů v počátcích jejich širšího zavádění v ČSSR - druhou bylo "zpracování hromadných dat"

ČeV - srpen 2015

jedna ze dvou základních oblastí nasazení počítačů v počátcích jejich širšího zavádění v ČSSR - druhou byly "vědecko-technické výpočty"

ČeV - březen 2016

tvorba programů, které pracují v reálném času - může to být při řízení technologických nebo výrobních procesů, anebo interaktivní systém, ve kterém je nutná okamžitá odezva

ČeV - březen 2016

2 - Hledisko počítačového systému

systémové programování

tvorba základního programového vybavení, dodávaného s počítačem

 • operační systémy
 • kompilátory a interprety programovacích jazyků
 • standardní systémové programy pro běžné práce - např. kopírování, třídění

v různých historických obdobích se náplň této oblasti postupně měnila a mění,

 • původně byl základním programem pouze zavaděč a vše ostatní si ve strojovém kódu musel naprogramovat aplikační programátor
 • prakticky s nástupem počítačů řady IBM 360 byl s počítačem dodáván operační systém, obsahující programy výše uvedeného charakteru
 • současné operační systémy pak obsahují editory, webové prohlížeče a nepřeberné množství dalších nástrojů

rovněž způsob tvorby a distribuce základního programového vybavení se historicky mění

 • původně ho tvořiil výrobci technického vybavení (IBM)
 • se zveřejněním interních specifikací hardwaru vznikly specializovaní výrobci softwaru (Microsoft)
 • v současnosti internet umožňuje specializaci a kooperaci na různých platformách v celosvětovém měřítku

ČeV - srpen 2015

tvorba programů, které zajišťují společný servis pro firemní aplikační programování,
firemní systémový programátor rovněž řeší problémy, související s provozem firemního výpočetního systému

ČeV - srpen 2015

aplikační programování

programování aplikací, konkretně zaměřených na určitý podnik nebo organizaci,
běžně se předpokládalo, že není určené k dalšímu šíření

ČeV - srpen 2015

tvorba programového vybavení, které řeší typizované zpracování určité problémové oblasti

 • různé evidence
 • účetnictví
 • historicky to byly různé další agendy

jde o programy, určené k prodeji nebo pronájmu různým externím zájemcům

postupně vznikly různé velké systémy (např. SAP) s poměrně univerzálním využitím, které v různé míře umožňují individuální přizpůsobování

svým způsobem lze do typových aplikací zařadit i současnou nabídku standardních služeb cloudů ... 

ČeV - srpen 2015

uživatelské programování

činnost, při které odborný uživatel, tj. neprofesionál v oblasti programování, využívá některé programovací postupy při své práci

původně to byly především vědecko-technické výpočty, kdy si díky nástupu vyšších jazyků, jako je např. Fortran, mohl vědecký nebo technický pracovník sám napsat potřebné vzorečky, zadávat data a sám provádět potřebný výpočet

v současnosti některé možnosti textových a tabulkových procesorů v rámci tzv. kancelářských balíků, obrázky či prezentace již vyžadují postupy, které mají blízko k programování

ČeV - srpen 2015

   Spolu s rozvojem oboru bylo nutné také vychovávat nejen specialisty, kteří se mu budou profesně věnovat, ale i širokou veřejnost, která měla počítače a výpočetní techniku využívat. Vzhledem k poměrně velice rychlému nasazení počítačů do konkretné podnikové praxe, pomalému vybavování vysokých škol nedostatkovými počítači a celkově nepříliš pružné výměně informací ve společnosti však bylo vytváření obsahu a způsobu výuky velice náročné.

ČeV - duben 2016

3 - hledisko využívání počítače

4 - hledisko způsobu práce programů

5 - hledisko kategorií počítačů