tvorba programů, které zajišťují společný servis pro firemní aplikační programování,
firemní systémový programátor rovněž řeší problémy, související s provozem firemního výpočetního systému

ČeV - srpen 2015