Spolu s rozvojem oboru bylo nutné také vychovávat nejen specialisty, kteří se mu budou profesně věnovat, ale i širokou veřejnost, která měla počítače a výpočetní techniku využívat. Vzhledem k poměrně velice rychlému nasazení počítačů do konkretné podnikové praxe, pomalému vybavování vysokých škol nedostatkovými počítači a celkově nepříliš pružné výměně informací ve společnosti však bylo vytváření obsahu a způsobu výuky velice náročné.

ČeV - duben 2016