Programování je obecně velice široký pojem, proto si zavádíme oborové členění, aby bylo možné konkretnější zkoumání a popis. Podstatným důvodem také je, každý z popisovaných oborů měl dost zásadně jiné požadavky na kvalifikaci i na způsob programátorské práce a především na komunikaci s okolím . . .

   Uvedené členění vychází z rozdílné obsahové náplně jednotlivých oborů a je nezbytné pro srozumitelné popsání vývoje programování v 60-tých až 80-tých letech 20. století (viz štítky) - počínaje nástupem personálních počítačů a v době internetu, globalizace a miniaturizace už je situace zásadně jiná, a proto není předmětem této rubriky ...
 

Pracovní oborové členění:

1 - hledisko obsahové náplně

2 - hledisko počítačového systému

3 - hledisko využívání počítače

4 - hledisko způsobu práce programu

5 - hledisko kategorií počítačů

ČeV - březen 2016

RUBRIKA JE ROZPRACOVANÁ - listopad 2020, ČeV