tvorba programového vybavení, které řeší typizované zpracování určité problémové oblasti

  • různé evidence
  • účetnictví
  • historicky to byly různé další agendy

jde o programy, určené k prodeji nebo pronájmu různým externím zájemcům

postupně vznikly různé velké systémy (např. SAP) s poměrně univerzálním využitím, které v různé míře umožňují individuální přizpůsobování

svým způsobem lze do typových aplikací zařadit i současnou nabídku standardních služeb cloudů ... 

ČeV - srpen 2015