Výchozí podmínky

   Na základě námětu, předloženého redaktorem je prakticky již od prvních jednání s garantem muzea a užším okruhem spolupracovníků, konaných v průběhu září 2014, jasný celkový záměr /Cíle expozice/ ^^^ hlavní menu.

Při hledání koncepce pro postup práce však je třeba vzít do úvahy následující neznámé faktory:

  1. nevíme, do jaké míry podrobnosti se podaří zpětně získat přiměřené informace 
  2. nevíme, zda a v jakém rozsahu se podaří získat spolupráci pamětníků
  3. nevíme, jaká bude časová náročnost získávání podkladů, spolupráce s pamětníky a tvorby souhrnných pohledů 

Vyhodnocení podmínek

   Začít přiměřeně kvalitně zpracovávat souhrnné kapitoly za situace, kdy nejsou shromážděny potřebné podklady není reálné. Pro sdílení už i v rámci užšího okruhu spolupracovníků je však od počátku potřebná stabilní volně přístupná webová prezentace.

 Zvolený postup vývoje

  • Cílová struktura stránek bude nejprve popsána pouze rámcově a následně postupně upřesňována
  • Naplňování informačního obsahu bude prováděno postupně tvořenými a upřesňovanými články
  • Pro přístup k aktuálnímu obsahu budou sloužit především automaticky tvořené rejstříky = seznamy štítků (s)

[Projektový záměr]

Vlastimil Čevela, Modřice - listopad 2014