Souhrnný počet instalací ke konci roku 1988 v rámci ČSSR

   EC 1061 -      1 ks

tj. celkem         1 ks - zdroj: Ročenka 1989 - Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP

www.geology.cz/demo/cd_geocr500/stranky/propag/gf_rekl.htm - web, Geofyzika Brno - firma zanikla v r. 2012