Souhrnný počet instalací ke konci roku 1988 v rámci ČSSR

   EC 1040 -   42 ks
   EC 1045 -   62 ks
   EC 1046 -   24 ks

tj. celkem    128 ks - zdroj: Ročenka 1989 - Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP