vývoj obsahu prog-story ABC

obsahová struktura portálu prog-story:
   prohlídkový okruh "x"
      tematická skupina "y"
         téma "z"
         téma ...
      tematická skupina ...
   prohlídkový okruh ...

poznámky:
   - odsazení znamená podrobnější úroveň
   - "..." znamená opakování dle potřeby

definování tematických skupin a slovníku témat:

poznámka:
   - v dalších článcích ABC je možno listovat pomocí tlačítek "Další" a "Předchozí" vždy dole