Syntaktická analýza českého textu - na počítačích SAAB D21 a Elliott, program v jazyku Algol