subjekt, který využívá systém dle projektu - fyzická osoba, organizace, zájmová skupina lidí a pod, uživatelem systému může být i navazující technické zařízení - - - pracovní definice