tem. skupiny - slovník témat ABC
pracovní definice pojmu:
   - informační panel v rámci prohlídkového okruhu ...
   - informační panely souvisejících témat jsou sdruženy do tematických skupin ...