Souhrnný počet instalací ke konci roku 1988 v rámci ČSSR

   EC 1055 -   40 ks
   EC 1057 -     8 ks

tj. celkem       48 ks - zdroj: Ročenka 1989 - Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP