dále ^^^ štítky x

O nás  -  Blog redaktora expozice  -  Autorské texty 
Redakční texty  (všechny články na portále bez podpisu, nebo podepsané ČeV)

1815-2015 _ Konference a výstava Ada 200
2015 - Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2004 do TM v Brně

akce - Programování a Tvorba softwaru - výboru - - - člen org. výboru Prog-TSW 2000-2006 ?

Osobnostní profil

školení a konzultace kolem programovacího jazyka COBOL - reference
      cev.cemotel.cz/cobol/n2006-06.htm


2017 - akce TMB - beseda o analogových počítačích v Brně ... iniciátor, organizátor, foto, video
2016 - Cesta k aktuálnímu portálu prog-story - prezentace - Historie PG a VT
2016 - 1971 - Materiálová evidence v n.p. Ingstav Brno
2016 - 1970-1985 - Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200 - Ingstav Brno
2016 - 1969-2016 - Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ... - Historie PG a VT
2016 - 1962 - ... případ dvou trubek - autorské texty samostatné
2015 - 1960 - ... ničemu nevěřte, ale běžte se podívat ... - autorské texty samostatné
2015 > 1975 - Úvod do sborníku "Metody programování počítačů III. generace" - Programování Havířov
2015 - 1942-1950-1965 - Informace a totalita - autorské texty samostatné
2015 - model systému OBEC - systém - modelové příklady

1984 - Popis programového vybavení jako informační rozhraní, překladač číselníků adynamické volání podprogramů v DOS-3 - Programování Ostrava ČL
1983 - Důležitost informačního rozhraní pro specializaci a kooperaci v programování - Programování Ostrava ČL
1982 - Číselně definovaný minijazyk (CDM) a jeho použití pro manipulaci s daty - Programování Ostrava ČL
1981 - Praktické možnosti systémového popisu při programování a řešení vývoje ASŘ - Programování Ostrava ČL
1980 - Tvorba jmen v analytické a programové dokumentaci - Programování Havířov
1979 - Typizace algoritmů v oblasti zpracování dat - Programování Havířov
1978 - Problematika komunikace mezi účastníky zpracování hromadných dat - Programování Havířov
1977 - 0... 1977 - Řídicí práce a nasazení počítačů - autorské texty samostatné, originál text - výstřižky
1976 - Systémový přístup a logická stavba programu - Programování Havířov
1973 - Exkurze do světa mikrosekund - Ingstav Brno


příspěvky ve sbornících seminářů Programování-TSW na webu ČSSI-VŠB Ostrava:

originální data s příspěvky 1976-2004 na webu prog-story