1/16 - text příspěvku - Vladimír Sláma / OKD Ostrava - 2 s.
historické_pohledy_197x  (rezoluce květnového zasedání ÚV KSČ),  historie_Prog-Tsw_Ostrava  (oficiální zahájení),

2015 - Redakční pamětnická poznámka

@@@ novinky & komentáře | autor: Vlastimil Čevela  >>>  PROG-STORY zážitky redaktora ČeV

"Rezoluce květnového zasedání ÚV KSČ k otázkám vědecko-technického rozvoje ... stanovila nejzávažnější úkoly a problémy ... ... ... pořádání semináře vidíme jako jednu z cest, jak si vyměnit zkušenosti z celé ČSSR ... a jak přispět k racionálnímu využívání výpočetní techniky ve smyslu závěrů květnového plána ÚV KSČ"

   V současnosti se formulace, podobné uvedeným citátům z příspěvku, napsaného v roce 1975, jeví jako absurdní a občas jsou i účelově zneužívány jako důkaz, že ten či onen jejich autor tím aktivně podporoval totalitní režim. Nelze vyloučit, že to tak v ojedinělých případech bylo, ale obecně podobné závěry svědčí o naprosté neznalosti a nepochopení tehdejší situace.

   Musíme si uvědomit, že tehdejší období normalizace naprosto přesně charakterizoval v lidovém ústním podání kolující vtip:
      "... kdesi na Sibiři, když jeli spolu autem tehdejší nejvyšší představitelé SSSR (Brežněv) a ČSSR (Husák)
      došlo k poruše, auto se zastavilo a soudruzi zvažovali, co dál. Brežněv rozčileně navrhoval zastřelit šoféra,
      zatímco Husák klidně konstatoval, že přece o nic nejde - zatáhneme záclonky a budeme dělat, že jedem ..."

   Nejen z ideologicko-politických, ale často i kvůli nedostatku papíru a tiskárenské kapacity nebylo tenkrát vůbec snadné zajistit jakoukoliv publikaci. Pokud se ale autor s vydavatelem zaštítili tvrzením, že jejich snaha je důležitá "... k plnění závěru některého stranického plána, či sjezdu", tak nebylo pro schvalující orgán snadné, takový příspěvek odmítnout - mohlo by se to totiž obrátit proti němu, že nepodporuje linii strany ...

   Všichni samozřejmě věděli, že "bratrská pomoc" je okupace, heslo "Sovětský Svaz náš vzor" se sice stále vyskytovalo, ale nikdo v takový vzor nevěřil a kromě mimořádně poblázněných fanatiků i běžní straniční funkcionáři zpravidla (pokud na tom neměli účelový zájem) žádné z četných a halasně propagovaných usnesení nebrali úplně vážně. V duchu výše zmíněné zásady "děláme, že jedem" se to ale nesmělo veřejně říkat.  

   Osobně jsem zažil situaci - to už ale bylo někdy v roce 1988, kdy externí lektor na podnikovém politickém školení, jehož důsledně kontrolované absolvování mělo být podmínkou pro vykonávání funkce vedoucích oddělení, nám ve svém vystoupení přednášel, že "... v naší socialistické republice blahobyt vzkvétá a životní úroveň pracujících stoupá, zatímco na kapitalistickém západě," - a teď vsunul nezapomenutelnou poznámku - "jak se píše v klasické literatuře, by to mělo být naopak ..." - :o)))

ČeV - srpen 2015