02. <<< 1976 >>> Havířov - hotel Merkur    23 příspěvků 320 stran  300 výtisků DT Ostrava @^

 

1976 1 1976 2 1976 3 1976 4 1976 5 1976 6

 

Příspěvky:

 1. Systémový přístup a logická stavba programu - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 23 s.
 2. Programové řešení typových projektů pro různorodé uživatele - Richard Bébr / VAKUS Praha - 14 s.
 3. Úsporné programování - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 12 s.
 4. Uživatelský software - Jiří Peška / OKD Ostrava - 13 s.
 5. Jazyk pro systémové programování Systran - Růžena Bonhardová, Jan Sokol  / VÚMS Praha - 16 s.
 6. Generátor normového programovania NPG - Stanislav Baláž / ÚSI Bratislava - 16 s.
 7. Generátor zdrojových programů - Karel Metzl / OKD Ostrava - 15 s.
 8. Překladač tabulek a číselníků - Petr Jiříček / OKD Ostrava - 15 s.
 9. Systém zdrojových modulů ve spojení s rychlopřekladačem - Jaroslav Josífko / Ostroj Opava - 11 s.
 10. Využití fortranských procedur v jazyce Cobol na počítači Tesla - Zdeněk Tomka / VUT-LPS Brno - 19 s.
 11. Využitie systému popisu dat pri projektování ASR - Miroslav Medek / ÚSI Bratislava - 16 s.
 12. Některé aspekty řešení interaktivních systémů - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 16 s.
 13. Programovací jazyk pro simulaci SIMSCRIPT - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmunc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 14 s.
 14. Sdělení o implementaci programovacího jazyka SIMSCRIPT - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmuc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 2 s.
 15. Spolupráce počítačů různého typu - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 14 s.
 16. Zkušenosti s používáním jazyka Cobol počítače JSEP (EC) - Ivo Machačka / ÚVT Tesla Praha - 16 s.
 17. Organizace analytických a programátorských prací - Zdeněk Mezník / OKD Ostrava - 8 s.
 18. Formální standardizace programů - Tomáš Marek / OKD Ostrava - 12 s.
 19. Metodika katalogizace programů - František Balgar / VÚROM Ostrava - 16 s.
 20. Dokumentační prostředek HIPO - Otakar Polach / NHKG Ostrava Kunčice - 14 s.
 21. Grafické metody při tvorbě a dokumentaci programů - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 12 s.
 22. Programované učení a vyučovací stroje ve výuce programovacích jazyků - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 18 s.
 23. Výběr a výuka nových programátorů v ZVT OKR - Josef Hradil / OKD Ostrava - 9 s.

 

  

1/23 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 23 s.

systémový_přístup  (! cesta k řešení složitosti),  strukturované_programování  (! Cobol - slučování souborů),  COBOL (algoritmy SP),  lidé_kolem_SW  (snaha o profesionální přístup k řemeslu), organizace_programování  (hlavní programátor, knihovník),

 

  

2/23 - text příspěvku - Richard Bébr / VAKUS Praha - 14 s.
@aplikační_typizace  (! souhrnný pohled, etapy zpracování),  organizace_programování  (dělba práce a specializace),  historické_pohledy_197x  (počítače II. a III. generace),  systémový_přístup  (problémy, pohled uživatele), 

  

 

3/23 - text příspěvku - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 12 s.

algoritmy (úsporné programování), lidé_kolem_SW (náměty k programátorskému myšlení)

  


4/23 - text příspěvku - Jiří Peška / OKD Ostrava - 13 s.

@vlastní_standardní_SW (! zhodnocení potřebnosti ve VS), parametrické_programy (výpisy, výběry, opravy), ICL_počítače (param. programy), IBM_počítače (param. programy), 

  

5/23 - text příspěvku - Růžena Bonhardová, Jan Sokol / VÚMS Praha - 16 s.

@systémové_programování (jazyk Systran EC 1021), @EC_1021 (programování operačního systému), 

  

6/23 - text příspěvku - Stanislav Baláž / ÚSI Bratislava - 16 s.

normované_programování (generátor pro PL/I a Cobol), generování (normované programy Cobol a PL/I), IBM_počítače (generátor NP), @EC_počítače (generátor NP),

  

7/23 - text příspěvku - Karel Metzl / OKD Ostrava - 15 s.

normované_programování  (generátor pro PL/I a Cobol),  @PL/I  (generování NP - příklady),  @vlastní_standardní_SW  (generátor NP pro OS),  generování  (normované programy PL/I a Cobol),  IBM_počítače  (generátor NP),  @EC_počítače  (generátor NP), 

  

 

8/23 - text příspěvku - Petr Jiříček / OKD Ostrava - 15 s.

@číselníky (! jazyk číselníků a překladač), algoritmy (zadávání tabulek a číselníků), @vlastní_standardní_SW (překladač číselníků), IBM_počítače (překladač číselníků), PL/I (číselníkové moduly), Cobol (číselníkové moduly), Assembler (číselníkové moduly), Fortran (číselníkové moduly), 

  

9/23 - text příspěvku - Jaroslav Josífko / Ostroj Opava - 11 s.

organizace_programování  (úspora strojového času),  @vlastní_standardní_SW  (dynamické změny knihoven),  historické_pohledy_197x  (časová náročnost překladu),  Cobol  (rychlopřekladač),  Tesla_200  (zrychlení překladu), 

  

 

10/23 - text příspěvku - Zdeněk Tomka / VUT-LPS Brno - 19 s.

algoritmy (využití procedur Fortran v Cobolu), Cobol (příklady volání procedur Fortran), Fortran (procedury k použití v Cobolu), Tesla_200 (užití Fortranu v Cobolu), 

  

11/23 - text příspěvku - Miroslav Medek / ÚSI Bratislava - 16 s.

metasystém (! popis datových komponent, katalog), Cobol (předkompilace s analýzou dat), 

  

12/23 - text příspěvku - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 16 s.

aplikovaná_informatika (! gramatika, konstrukce kompilátoru), @PL/I (interpret komunikačního jazyka), 

  

13/23 - text příspěvku - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmunc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 14 s.

aplikovaná_matematika (překladač jazyka Simscript), aplikace (! simulace řízení opravárenské dílny), simulace (! řízení dílny), 

  

14/23 - text příspěvku - Jaroslav Kaše, Miloš Fidrmunc, Vladimír Valouch / VÚMS Praha - 2 s.

aplikovaná_matematika (překladač jazyka Simscript), IBM_počítače (překladač Simscript), prostředí_ostatní (Siemens 4004), simulace(Simscript), 

  

15/23 - text příspěvku - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 14 s.

programování_ostatní  (kompatibilita dat a programů),  @vlastní_standardní_SW  (podpora kompatibility ICL IBM EC),  historické_pohledy_197x  (problémy s různými typy počítačů),  ICL_počítače  (kompatibilita),  IBM_počítače  (kompatibilita),  @EC_počítače  (kompatibilita),

 

17/23 - text příspěvku - Zdeněk Mezník / OKD Ostrava - 8 s.

programátor/analytik (kvalifikace a dělba práce), normované_programování (zkušenosti z praxe), Cobol (výhody oproti PL/I - ICL,IBM,EC1040),

  

18/23 - text příspěvku - Tomáš Marek / OKD Ostrava - 12 s.

kvalita_SW  (! kriteria kvality, formalizace),  Cobol  (grafické úprava, tvorba jmen),  historické_pohledy_197x  (kvalita SW),  jmenné_konvence  (kritika "žertovných" jmen), 

 

  

19/23 - text příspěvku - František Balgar / VÚROM Ostrava - 16 s.

metasystém  (katalog programů),  @vlastní_standardní_SW  (ICL katalog programů),  ICL_počítače  (katalog programů), 

  

 

20/23 - text příspěvku - Otakar Polach / NHKG Ostrava Kunčice - 14 s.

HIPO  (! podrobný popis),  dokumentace_a_standardy  (HIPO diagramy), 

  

 

21/23 - text příspěvku - Jan Kozák / VÚEPE Praha - 12 s.

dokumentace_a_standardy  (různé formy popisu struktur),  strukturované_programování  (grafické znázornění algoritmů), 

  

 

22/23 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 18 s.

@výuka_tvorby_SW  (! programové a strojového učení),  terminálové_aplikace  (programované učení), 

  

 

23/23 - text příspěvku - Josef Hradil / OKD Ostrava - 9 s.

@výuka_tvorby_SW (příprava programátorů, testy ICL), historické_pohledy_197x (výuka programátorů), Cobol (první seznámení při výuce),