03. <<< 1977 >>> Havířov - hotel Merkur 24 příspěvků 258 stran 370 výtisků DT Ostrava @^

17. 5. - 18. 5. 1977

1977 1 1977 2 1977 3 1977 4 1977 5 1977 6 1977 7

 

Příspěvky:

 1. Programovací techniky (zdokonalené technologie IPT IBM) - informace o samostatné schůzce včetně účastníků *)
 2. Normované programování - informace o samostatné schůzce včetně účastníků *)
 3. Standardizace a dokumentace v programování - informace o samostatné schůzce včetně účastníků *)
 4. Rozhodovací tabulky - informace o samostatné schůzce včetně účastníků *)
 5. Seminář očima přípravného výboru a očima účastníků - Vilém Čimbura / KOS ČVTS Ostrava - 9 s.
 6. Výběr z diskuse na semináři 1976 - Jiří Peška, Karel Metzl / OKD Ostrava - 8 s.
 7. Spolehlivost programů - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 29 s.
 8. Realizace schémat strukturovaného programování v pseudokódu a v jazyce PL/1 - Josef Brzický / SPK Praha - 13 s.
 9. Poznámky ke struktuře fortranských programů - Josef Tvrdík / Báňské projekty Ostrava - 13 s.
 10. Programový systém pro opravy zdrojových programů na zařízeních DASD - Karel Vrbenský / NHKG Ostrava Kunčice - 15 s.
 11. Zkušenosti s používáním operačního systému DOS na počítači EC-1030 v n.p. dopravní stavby Olomouc - Zdeněk Smékal / Dopravní stavby Olomouc - 13 s.
 12. Metodika tvorby typových programových prvků pro ASŘP - Jaroslav Horyna / ÚVT Tesla Praha - 15 s.
 13. Využití typových programových prvků ISŘT v obecných a univerzálních programech - Eliška Konečná / ÚVT Tesla Praha - 16 s.
 14. USS - Unifikovaný softwarový systém - Martin Bloch / ÚVTEI Praha - 13 s.
 15. Racionalizace programátorských prací - Jaroslav Pluhař / AZNP Mladá Boleslav - 17 s.
 16. Dálkové zpracování dat - Rudolf Bohuslav / Elektrárny Poříčí - 16 s.
 17. Zkušenosti se standardizací v oblasti konverzí a prvotních kontrol vstupních dat - Dušan Streit / SLEZAN Frýdek-Místek - 12 s.
 18. Člověk rozmlouvá se strojem - Richard Bébr / VAKUS Praha - 15 s.
 19. Vztah dvojice programátor - operátor - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 7 s.
 20. Problematika vztahu analýza - programování - Ivan Dzida / OKD Ostrava - 7 s.
 21. O některých otázkách vzájamné komunikace mezi systémovým analytikem a programátorem - Pavel Šimoník / OKD Ostrava - 7 s.
 22. Racionalizace přípravných prací v provozu VS zavedením formuláře Uživatelské zadání výpočtu - Mojmír Gottwald / ÚVT PS Ostrava - 12 s.
 23. Příspěvek k výuce a školení programátorů - Čestmír Kučera / Dopravní stavby Olomouc - 11 s.
 24. Výuka specialistů pro výpočetní střediska v dodavatelské organizaci - Ivan Pečený / ÚVT Tesla Praha - 13 s.

*) položky 1. až 4. ve sborníku neobsahují žádné textové příspěvky - proto jsou v této virtuání prezentaci zařazeny až v závěru ročníku 1977

ČeV, říjen 2017

 

  

6/24 - text příspěvku - Jiří Peška, Karel Metzl / OKD Ostrava - 8 s.

historické_pohledy_197x (! autentické názory z diskuze), lidé_kolem_SW (názory z diskuze), programátor/analytik (názory z diskuze), normované_programování (názory z diskuze), @PL/I (názory z diskuze), 

 

  

7/24 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 29 s.

kvalita_SW  (! spolehlivost programů, hodnocení),  programování_ostatní  (! řešení spolehlivosti programů),  řízení_projektování  (spolehlivost při ověřování a provozu), 

 

  

8/24 - text příspěvku - Josef Brzický / SPK Praha - 13 s.

strukturované_programování  (sekvence, cyklus, výběr v PL/I),  @PL/I (algoritmy SP),  pseudokód  (algoritmy SP), 

 

  

9/24 - text příspěvku - Josef Tvrdík / Báňské projekty Ostrava - 13 s.

strukturované_programování  (! souhrn s příklady Fortran),  Fortran  (algoritmy sekvence, větvení, cyklus), 

 

  

10/24 - text příspěvku - Karel Vrbenský / NHKG Ostrava Kunčice - 15 s.

organizace_programování  (systém údržby zdrojových programů),  IBM_počítače  (knihovny zdrojových programů),  životní_cyklus_SW  (ladění a údržba, knihovny zdrojů), 

 

 

11/24 - text příspěvku - Zdeněk Smékal / Dopravní stavby Olomouc - 13 s.

operační_systémy  (DOS na EC 1O30),  @EC_počítače  (operační systém DOS),  organizace_programování  (útvary, jazyky, agendy),  historické_pohledy_197x  (! náplň práce podnikového VS),  Cobol  (hlavní jazyk VS, srovnání s PL/I), 

 

  

12/24 - text příspěvku - Jaroslav Horyna / ÚVT Tesla Praha - 15 s.

@aplikační_typizace (metodika tvorby typových PG prvků), @EC_počítače (typové programové prvky ISŘT), programování_ostatní (tvorba typových programů), životní_cyklus_SW(programování a zavádění typových PG), 

 

  

13/24 - text příspěvku - Eliška Konečná / ÚVT Tesla Praha - 16 s.

@aplikační_typizace (Integrovaná soustava řízení Tesla), @EC_počítače (typizace konverzí, aktualizace a tisku), Assembler (univerzální typové programy EC), programování_ostatní(makra Assembleru a podprogramy), 

 

  

14/24 - text příspěvku - Martin Bloch / ÚVTEI Praha - 13 s.

@vlastní_standardní_SW (ukládání a vyledávání informací na MP), IBM_počítače (magnetopásková báze dat VTEI), aplikace (! automatizace a data sítě VTEI), Assembler(makroinstrukce a parametrické zadávání), parametrické_programy (ukládání a vyhledávání VTEI), 

 

  

15/24 - text příspěvku - Jaroslav Pluhař / AZNP Mladá Boleslav - 17 s.

@vlastní_standardní_SW (univerzální parametrický systém), IBM_počítače (parametrické programy), parametrické_programy (aktualizace, výběry, třídění, výpisy), algoritmy(parametrický soubor struktur vět), Assembler (parametrizovatelné bloky instrukcí), procedury_příkazů (příklady JCL pro zadávání PP), 

 

  

16/24 - text příspěvku - Rudolf Bohuslav / Elektrárny Poříčí - 16 s.

algoritmy (! zpracování dat na děrné pásce), historické_pohledy_197x (dálkový přenos dat přes DP), IBM_počítače (! dálkový přenos ekonomických dat), 

17/24 - text příspěvku - Dušan Streit / Slezan Frýdek-Místek - 12 s.

@vlastní_standardní_SW  (konverze a kontrola vstupních dat),  prostředí_ostatní  (Olivetti, Consul, Ascota, Soemtron),  historické_pohledy_197x  (pořizování hromadných dat), 

 

  

18/24 - text příspěvku - Richard Bébr / VAKUS Praha - 15 s.

komunikace_kolem_SW (! uživatel/počítač, programátor/počítač), programování_interakce (! interaktivní nabídkový dialog), lidé_kolem_SW (! přístupy laiků a specialistů), programátor/analytik (! rozbor a hodnocení kvalifikace), 

 

  

19/24 - text příspěvku - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 7 s.

komunikace_kolem_SW (! programátor a operátor), životní_cyklus_SW (programátor a ladění/provozování), organizace_programování (uzavřený provoz VS), lidé_kolem_SW(programátor a operátor), 

 

  

20/24 - text příspěvku - Ivan Dzida / OKD Ostrava - 7 s.

programátor/analytik (nároky na funkce a profese), komunikace_kolem_SW (předávání práce analytik/programátor), 

 

  

21/24 - text příspěvku - Pavel Šimoník / OKD Ostrava - 7 s.

programátor/analytik (vzájemná komunikace), komunikace_kolem_SW (! problém rozhraní analýza/programování), 

 

  

22/24 - text příspěvku - Mojmír Gottwald / ÚVT PS Ostrava - 12 s.

životní_cyklus_SW (uživatelské zadávání výpočtů provozu VS), @EC_počítače (zadávání dávkových úloh MTZ), historické_pohledy_197x (zadávání dávkových úloh), 

 

  

23/24 - text příspěvku - Čestmír Kučera / Dopravní stavby Olomouc - 11 s.

@výuka_tvorby_SW (! kvalifikační nároky na programátory), historické_pohledy_197x (! PG profese a nároky na ně), lidé_kolem_SW (! problémy metodiky výuky PG), 

 

  

24/24 - text příspěvku - Ivan Pečený / ÚVT Tesla Praha - 13 s.

@výuka_tvorby_SW (! přehled kurzů ÚVT Tesla), @EC_počítače (kvalifikační kurzy), Tesla_200 (kvalifikační kurzy), prostředí_ostatní (kurzy Tesla RPP 16), historické_pohledy_197x (! počty lidí kolem tvorby SW a VS), 

 

  

1/24 - Josef Tvrdík, Jan Zlámal, Petr Adelsberger, Jiří Prikner, Jaroslav Pazdziora, Jaroslav Široký, Václav Škarka, Radomír Rajdus, Milan Remiš, Eduard Ježowicz, Vlastimil Čevela, Karel Metzl, Hynek Řehulka, Frederyk Tomaszek, František Pravda, Otakar Polach, Miroslav Müllner

 

  

2/24 - Karel Metzl, Jiří Prokop, Ludvík Nováček, Vladimír Macourek, Jaroslav Pazdziora, Pavel Šimoník, Eduard Ježowicz, Kamil Kalina, Vladimír Borský, Jaroslav Klečka, Jiří Suchánek, Jan Vinař

 

  

3/24 - Petr Miklica, Karel Kaplan, Lubica Klčová, Jaroslav Babíček, Antonín Tomaszek, Jiří Turjanica, Frederyk Tomaszek, Otakar Polach, Jan Černý, Karel Ležatka, Jiří Peška, Dušan Streit, Josef Prusek, Petr Podešva, Jan Maroušek, Věra Zemánková, Emil Kopčil, Jiří Pelant, Jiří Sedláček, Karel Pastorek, Jaroslav Šmarda

 

  

4/24 - Petr Jiříček, Petr Jemelka, Jiří Boleslav, Emil Kopčil, Zdeněk Masařík, Bohumil Ševčík, Pavel Šimoník, Vojtěch Tloušť, Jozef Zelenka, Jan Chlouba, Egon Kratochvíl, Ludvík Nováček