12/24 - text příspěvku - Jaroslav Horyna / ÚVT Tesla Praha - 15 s.

@aplikační_typizace (metodika tvorby typových PG prvků), @EC_počítače (typové programové prvky ISŘT), programování_ostatní (tvorba typových programů), životní_cyklus_SW(programování a zavádění typových PG),