07. <<< 1981 >>> Ostrava - výstaviště   
30 příspěvků  299 stran 350 výtisků DT Ostrava @^

5. 1981

1981 1 1981 2 1981 3 1981 4 1981 5 1981 6

 

Příspěvky:

 1. Zkušenosti s aplikací strukturovaného projektování při tvorbě uživatelského SW - Milan Nepovím / ČEZ Praha - 13 s.
 2. Poznatky ze začlenění metody COMPOSITE DESIGN do procesu tvorby programového vybavení - Josef Sláma / Unichem Pardubice - 9 s.
 3. Zkušenosti s využíváním některých moderních metod programování pro minipočítače - Pavel Ligenza / OKD Ostrava - 10 s.
 4. Využitelnosť vývojových blokov pri návrhu programových modulov - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 10 s.
 5. Segmentarizace jako metoda programování - Jaroslav Hrouda / VÚ Chem. průmyslu Praha - 8 s.
 6. Srovnání progresivních metod vytváření tiskových sestav - Zdeněk Tomka / Železniční svabnictví Brno - 7 s.
 7. Aplikace technologie strukturovaného programování pro řešení ON-LINE problému - Michal Kretschmer, Bohumil Vondráček / MÚZO Praha - 15 s.
 8. Principy návrhu RT systémů - Josef Černý / ČVUT Praha - 14 s.
 9. Obecné zkušenosti z programování ON-LINE teleprocessingových systémů - Alexander Winkler / OKD Ostrava - 11 s.
 10. Programování vědeckotechnických výpočtů - Petr Henzl, Jiří Hřebíček / ČSAV Brno - 5 s.
 11. Typy úsudku v programování - Josef Tvrdík / ČSAV Ostrava - 9 s.
 12. Počítačové hry a jejich význam - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha - 15 s.
 13. Kolik času stojí programování - Dominik Vymětal / Třinecké železárny - 10 s.
 14. Úloha programátora při projektování ASŘ - Pavel Heřman / INORGA Praha - 8 s.
 15. Počítač v předpisech - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 6 s.
 16. Metodika zpracování technického řešení - Jiří Turjanica / PVT Brno - 8 s.
 17. Postavení a význam podrobného návrhu programového systému pro realizaci prováděcích projektů AIS/ASŘ/ - Václav Škarka / ÚVT PS Ostrava - 9 s.
 18. Praktické možnosti systémového popisu při programování a řešení vývoje ASŘ - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 11 s.
 19. Jednotná technická dokumentácia ASR - KORAPLAN - Josef Tyukos / PZN ÚZ NItra - 10 s.
 20. Automatizovaná evidence datové základny - Karel Veselý / MEZ Mohelnice - 9 s.
 21. Metodika programování v operačním systému DOS-3/JS - Pavel Drbal, Jiří Vaníček / VÚMS Praha - 10 s.
 22. Zkušenosti uživatele s operačním systémem DOS-3 na počítači EC 1025 - Miroslav Hanzl / VUT Brno - 5 s.
 23. Zkušenosti s využíváním jazyka RPG II na počítačích JSEP (EC) - Bohumil Buš / Státní lesy Brno - 10 s.
 24. Programování zařízení pro sběr dat - Petr Kala, Jan Zátopek / Tatra Kopřivnice - 8 s.
 25. Systém výuky programování na oborech "Elektronické počítače" a "ASŘ" na elektrotechnické fakultě VUT v Brně - Jan Max Honzík / VUT Brno - 14 s.
 26. Možnosti dodávaných aplikací víceuživatelského systému BASIC pro uživatele počítačů SMEP I - Ivan Pečený / KS Praha - 15 s.
 27. Multiprogramovanie v rámci jedného úseku operačnej pamäte pod operačným systémom DOS na EC 1030 - Š. Makara, J. Sipko / KNV Košice - 9 s.
 28. Optimalizace průchodnosti dat výpočetním systémem - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 12 s.
 29. Generování příkazů jazyka řízení prací (JCL) v operačním systému OS - Jan Kaniok / Vítkovice Ostrava - 8 s.
 30. Programy pro automatizaci řízení úloh na počítači EC 1021 - Jiří Handlár / Státní lesy Brno - 12 s.

 

  

1/30 - text příspěvku - Milan Nepovím / ČEZ Praha - 13 s.

strukturované_projektování  (! fáze strukturovaného přístupu),  životní_cyklus_SW  (! strukturované projektování), 

 

  

2/30 - text příspěvku - Josef Sláma / Unichem Pardubice - 9 s.

strukturované_programování  (! HIPO a Composite Design),  HIPO  (nahrazení pomocí Composite Design), 

 

  

3/30 - text příspěvku - Pavel Ligenza / OKD Ostrava - 10 s.

Fortran  (Modulární PG a SPR zjemňování),  prostředí_ostatní  (ADT 4100), 

 

  

4/30 - text příspěvku - Alexander Kirschner / PVT Bratislava - 10 s.

modulární_programování  (! dokumentace vývojovými bloky),  dokumentace_a_standardy  (vývojové bloky a návrh modulů), 

 

  

5/30 - text příspěvku - Jaroslav Hrouda / VÚ Chem. průmyslu Praha - 8 s.

programování_ostatní  (segmentarizace v PL/I),  @PL/I  (segmentarizace jako metoda PG), 

 

  

6/30 - text příspěvku - Zdeněk Tomka / ÚVAR Brno - 7 s.

parametrické_programy  (! tiskové sestavy, Cobol, NP),  Cobol  (! ReportWriter, param-PG, NP),  normované_programování  (! tisky, Cobol RW, param-PG),  EC_počítače  (OS EC 1033), 

 

  

7/30 - text příspěvku - Michal Kretschmer, Bohumil Vondráček / MÚZO Praha - 15 s.

strukturované_programování  (využití SP pro on-line úlohy),  real_time_aplikace  (SP pro on-line úlohy), 

 

  

8/30 - text příspěvku - Josef Černý / ČVUT Praha - 14 s.

real_time_aplikace  (! principy návrhu RT systémů),  @systémové_programování  (! řízení real-time procesů), 

 

  

9/30 - text příspěvku - Alexander Winkler / OKD Ostrava - 11 s.

real_time_aplikace  (! teleprocessingové IS),  @systémové_programování  (! doplnění pro teleprocessing),  IBM_počítače  (! vlastní SW pro terminálový IS), 

 

  

10/30 - text příspěvku - Petr Henzl, Jiří Hřebíček / ČSAV Brno - 5 s.

aplikace_VTV  (organizace programování a SP),  organizace_programování  (programování VTV a SP), 

 

  

11/30 - text příspěvku - Josef Tvrdík / ČSAV Ostrava - 9 s.

algoritmy  (! dedukce a indukce),  @výuka_tvorby_SW  (! úsudek a správné myšlení),  rozhodovací_tabulky  (! typy úsudku),  normované_programování  (! typy úsudku),  modulární_programování  (! typy úsudku),  strukturované_programování  (! typy úsudku), 

 

  

12/30 - text příspěvku - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha - 15 s.

algoritmy  (! počítačové hry),  umělá_inteligence  (! význam počítačových her),  @výuka_tvorby_SW  (! význam počítačových her),  historické_pohledy_198x  (! nástup počítačových her), 

 

  

13/30 - text příspěvku - Dominik Vymětal / TŽ Třinec - 10 s.

řízení_projektování  (! organizace, časová náročnost),  organizace_programování  (! evidenční listy projektu), 

 

  

14/30 - text příspšvku - Pavel Heřman / INORGA Praha - 8 s.

lidé_kolem_SW  (! úloha programátora v ASŘ),  programátor/analytik  (! dělba práce v ASŘ), 

 

  

15/30 - text příspěvku - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 6 s.

legislativa  (! magnetická média v účetnictví),  historické_pohledy_198x  (účetnictví a počítače), 

 

  

16/30 - text příspěvku - Jiří Turjanica / PVT Brno - 8 s.

metodiky_projektování  (! technické řešení v projektu IS),  aplikace  (servisní VS), 

 

  

17/30 - text příspěvku - Václav Škarka / ÚVT PS Ostrava - 9 s.

metodiky_projektování  (! závazná předprogramová příprava),  dokumentace_a_standardy  (! podrobný návrh PG systému), 

 

  

18/30 - text příspěvku - Vlastimil Čevela  viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek / Ingstav Brno - 11 s.

systémový_přístup  (! Metoda systémového popisu),  metasystém  (! Metoda systémového popisu),  dokumentace_a_standardy  (! systémové popisy v počítači), 

 

  

19/30 - text příspěvku - Josef Tyukos / PZN ÚZ NItra - 10 s.

dokumentace_a_standardy  (! metoda KORAPLÁN NCR),  prostředí_ostatní  (M4030 a DB IRIS), 

 

  

20/30 - text příspěvku - Karel Veselý / MEZ Mohelnice - 9 s.

metasystém  (automatizovaná evidence dat),  EC_1021  (evidence datové základny), 

 

  

21/30 - text příspěvku - Pavel Drbal, Jiří Vaníček / VÚMS Praha - 10 s.

operační_systémy  (! vlastnosti DOS-3, programování),  EC_počítače  (! operační systém DOS-3),  historické_pohledy_198x  (!EC_počítače a operační systém DOS-3), 

 

  

22/30 - text příspěvku - Miroslav Hanzl / VUT Brno - 5 s.

operační_systémy  (! DOS-3 na EC 1025),  EC_1025/6/7  (! zkušenosti s DOS-3), 

 

  

23/30 - text příspěvku - Bohumil Buš / Státní lesy Brno - 10 s.

RPG  (! jazyk a zkušenosti na EC),  EC_počítače  (! možnosti používání RPG), 

 

  

24/30 - text příspěvku - Petr Kala, Jan Zátopek / Tatra Kopřivnice - 8 s.

programování_interakce  (! dialog při pořizování dat),  prostředí_ostatní  (dálkový sběr dat, terminál UDS 2000), 

 

  

26/30 - text příspěvku - Ivan Pečený / Kancelářské stroje Praha - 15 s.

Basic  (! víceuživatelský systém pro SMEP),  SMEP  (! Basic jako nadstavba FOBOS),  @výuka_tvorby_SW  (! automatizovaný IS VÝUKA/SMEP),  aplikace  (! Basic a SMEP IS pro sběr dat), 

 

  

27/30 - text příspěvku - Š. Makara, J. Sipko / KNV Košice - 9 s.

@systémové_programování  (multi-PG v úseku paměti),  EC_počítače  (multiprogramování v DOS),  

 

  

28/30 - text příspěvku - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 12 s.

@systémové_programování  (! optimalizace průchodnosti dat),  IBM_počítače  (! optimalizace průchodnosti), 

 

  

29/30 - text příspěvku - Jan Kaniok / Vítkovice Ostrava - 8 s.

procedury_příkazů  (generování JCL pro OS),  generování  (makroinstrukce a generování JCL),  EC_počítače  (generování JCL pro OS), 

 

  

30/30 - text příspěvku - Jiří Handlár / Státní lesy Brno - 12 s.

procedury_příkazů (ASTRA k řízení úloh na EC 1021), EC_1021 (automatizace řízení úloh),