@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  souhrnné historické pohledy  | 2 tištěné komplety ve sbírkách TM v Brně  |

   Jeden z největších historických seminářů na téma praktického programování, který měl od 70-tých do konce 80-tých let stálý okruh několika stovek účastníků a jako jediná z velkých akcí té doby má kompletně zachované TIŠTĚNÉ i DIGITALIZOVANÉ referáty ze všech 40 sborníků po celou dobu trvání. Jak k tomu došlo, bylo v roce 2004 popsáno v článku 30 let Informací, Inspirace a Interakce, který vlastně vysvětluje i motivaci k námětu na celou tuto virtuální expozici.

images/foto-lide/1509-23-prog-tsw-vse.jpg

@@@ novinky  |  PRŮVODCE  |  .d-bl. - .d-cev.  |

Záznam o předání 2 sad tištěných sborníků Prog-Tsw a CD 1975-2004 do Technického muzea v Brně dne 23. září 2015

   Sborníky obsahují celkem 9.609 stran, na kterých je 1.058 příspěvků od 637 různých autorů z několika stovek organizací - během 40 let byly vydány v celkovém nákladu 8.955 výtisků. Svým rozsahem, historickou dobou trvání i šíří záběru, spolu s pohledy ze širokého spektra praktických programátorů i akademické obce lze tento sbírkový soubor právem považovat za unikátní doklad k historii programování v ČSSR a následně v Česku i na Slovensku.