dále jsou uvedeny nejvýznamnější články k historii Prog-Tsw, další ^^^ štítek

   Sláma 1975Čimbura 1977Čimbura 1978Tvrdík 1994Bébr 1994Čevela 2004Tvrdík 2004, Lacko 2014

Digitalizované sborníky:

a) na CD a stránkách TM Brno

   Ke 30 ročníku trvání akce byla vytvořena databáze Tvorba SW a Programování Ostrava 1975-2004, která obsahuje úplné texty asi 800 referátů, s přístupem nejen z obsahů jednotlivých ročníků, ale i podle abecedních rejstříků (600 autorů z 200 organizací, členěných systematicky i abecedně podle více než 100 témat) - viz Průvodce obsahem DB,  které byly tiskem publikovány na 7500 stránkách ve 30 sbornících. Pořízení DB představovalo naskenování a úpravu asi 6 tisíc stran textů starých sborníků (pro ročníky 1975-1998 jako GIF s obálkou HTM), ročníky 1999-2004 již byly ve formátu PDF. 

   Projekt vznikl jako neoficiální iniciativa v letech 2002 až 2004 a byl uskutečněn díky finančním příspěvkům soukromých sponzorů, kterými byli Emil KopčilBranislav Lacko a Vlastimil Čevela ^.  Ten byl nejen iniciátorem, ale také realizátorem vytvoření DB i autorem obsahů, rejstříků a potřebného programového vybavení. Jako organizátor seminářů a vydavatel sborníků i CD dokončení projektu podpořil Jaromír Kupka (DT Ostrava a Tanger Ostrava) a jeho umístění na webu Fakulty informatiky MU Brno zajistili Jaroslav Ráček a Šárka Ocelková (... víceUznání)^.

   Svým obsahem i formou DB představuje autentické svědectví o významné etapě ve vývoji oboru programování na území bývalého Československa a nástupnických států České a Slovenské republiky. Proto ji (včetně tištěných sborníků, ze kterých vznikla) její tvůrce v roce 2014 hodlá darovat Technickému muzeu v Brně jako datový základ této virtuální expozice o historii programování.

VYHLEDAT

1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999*  20002001*  2002*  2003*  2004*
*) referáty už vcelku jako PDF, dřívější po stránkách jako HTM/GIF

 

b) na stránkách VŠB Ostrava

   Naskenované a upravené obrázky GIF z výše uvedené databáze pak byly využity*) pro vytvoření PDF souborů a nová verze je uložena jako Tvorba softwaru a Programování Ostrava (1975-2012) na webu VŠB Ostrava - Ekonomická fakulta a prezentovaná na webu ČSSI - Moravskoslezská sekce (Milena Tvrdíková), kde je i Hlavní stránka posledního 38. ročníku konference z roku 2012, protože v roce 2013 již v Ostravě konference už konána nebyla.

VYHLEDAT

1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012** - 2013  2014 - viz dále na stránkách TM Brno

**) na stránkách VŠB-TU Ostrava s ročníkem 2012 nejsou k dispozici texty referátů (Download),
vydavatelé stránek byli na nedostatek upozorněni mailem ze dne 18. ledna 2015 :o(((

-------

*) bohužel, podobně jako v případu, kteý popisuje Josef Tvrdík v roce 1994 (na stránce dole), není v nové verzi webu VŠB Ostrava nikde uveden podklad, ze kterého byla převzata doslovná citace na úvodní straně a obrázky s texty všech asi 6 tisíc stránek 24 ročníků původních sborníků (viz výše) z doby "před-editorové" :o((( 

 

c) na stránkách TM Brno

   K 39. ročníku se v textu Předmluvy přihlásila konference SDOT 2013, konaná v Jihlavě - ale tím prakticky ŠIRŠÍ historie této jedné z nejstarších akcí v oboru skončila. Díky mimořádnému úsilí, které vyvinul kolega Branislav Lacko se však podařilo ji dotáhnout na 40. ročník 2014:

Ukončující workshop 30. září 2014 v Ostravě - organizátoři a účastníci prvních 20 let semináře: :o)))

1409-30-vsichni-BL 
první řada:    Josef Tvrdík, Vlastimil Čevela, Jan Zlámal,
druhá řada:   Branislav Lacko, Karel Metzl, Karel Baron, Jaroslav Klečka, Karel Vrbenský,
                   Petr Jiříček, Josef Prause
omluven z rodinných důvodů:  Petr Miklica

   Dále pak převzal iniciativu Vlastimil Čevela, jehož námět na virtuální expozici podpořil Jaroslav Pipota z Technického muzea v Brně - viz PRŮVODCE.

 
ČeV - září 2014, listopad 2020