@@@ novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE  |  tištěná kniha v knihovně TM v Brně  |

10 let lps  

     Unikátní, v žádné jiní veřejné knihovně dostupné, dobové texty a obrázky, popisující historii zahájení práce s počítači na VUT v Brně a spolupráci s velkými podniky. Přehled využití ve vývoji a výuce, aplikacích VTV,  v rešeršních a statistických informačních systémů i pro hromadná data. Ojedinělá je také celková koncepce ***, prosazovaná za podpory krajských orgánů KSČ.

zdroj: soukromý archiv pamětníka a účastníka symposia - Branislav Lacko, dar do knihovny TM v Brně 2021, vzhledem k unikátnímu výskytu a mimořádnému významu pro dokumentování počátků praktického uplatňování VT v Brně a okolí byla realizována digitalizace a prezentace na portále prog-story - Vlastimil Čevela - červen 2021

Obsah *):

 • Deset let práce ... *** (historie vzniku (!) a budování LPS a hlavní oblasti její činnosti) - 000
 • hardware počítače Minsk 22 - 015
 • hardware počítače Datasaab D21 - 017
 • základní sw, teorie prog-jazyků a výzkum v oblasti num. matematiky - 027
 • výuka a konzulační činnost - 043,073,084
 • prgramy z oboru stavební mechaniky - 045
 • výzkum problémů sdílení tepla - 046
 • spolupráce s PAL Magneton Kroměříž - 049
 • výzkum katedry chemických strojů PS VUT - 052
 • hydrotechnický výzkum - 053
 • řešení stability sypaných hrází - 055
 • výpočty konstrukce trubkových pecí - 057
 • soustavy lineárních rovnic pro ocelové konstrukce - 058
 • projektování vodohospodářských staveb - 060
 • VTV v teorii stavebních konstrukcí - 067
 • simulace dynamických soustav - 069
 • ekonomické výpočty pro zemědělství - 072
 • spolupráce s n.p. ŽĎAS Žďár nad Sázavou - 075
 • spolupráce s Jihonoravským KV KSČ - 081
 • spolupráce s TOS Kuřim - 083
 • hromadné zpracování dat a třídění informací (ASTI) - 087
 • obcodně-ekonomické činnosti v plynárenství - 094
 • administrativa studijního oddělení VŠ - 095
 • úlohy z oblasti statistiky - 097
 • Simplexová metoda lineárního programování - 101
 • evidence základních prostředků - Nábytkářský průmysl Brno - 103
 • vnitropodnikové řízení a plánování - Ingstav Brno - 105
 • využití počítačů v oblasti humanitních věd a umění - 113

*) čísla v závěru řádku odkazují na stránky ve sborníku, vydaného k sympóziu LPS VUT - 26. až 28.9.1972