lps113lps113

lps114lps114

lps115lps115

lps116lps116

lps117lps117

lps118
(38) Souřadnicový zapisovač připojený k počítači MINSK 22
lps118

lps119
(39) a (40) Ukázka grafiky generované počítačem MINSK 22 na základě programu využívajícího náhodných čísel
lps119

lps120lps120

lps121
(41) Ukázka partitury experimentální hudby (koláž)
lps121

lps122lps122

lps123
(42) Ukázka partitury elektronické hudby
lps123