lps069lps069

lps070lps070

lps068
(24) a (25) Fázové portréty nelineárních servomechanizmů získané simulací na počítači MINSK 22
lps068