lps017lps017

lps018lps018

lps019lps019

lps020lps020

lps004
(5) Nastavování čtecích zesilovačů (označení paměti D21)lps004

lps021
(9) Pohledy na elektroniku přepínače magnetických pásek D21 (vyklopeno)lps021

lps022
(10) Přepínač magnetických pásek (zhotoveno v LPS)lps022

lps023
(11) Plošné spoje (centrální jednotka D21)lps023

lps024
(12) Deska obvodů z centrální jednotky D21lps024

lps124
(43) Logiky snímače štítků počítače D21

lps124

lps125
(44) Skříň mechanizmu magnetické pásky D21
lps125

lps128
(46) Detail paměti počítače (na zadní záložce obálky)
lps128

lps129
(47) Mechanizmy magnetických pásek D21 (zadní strana obálky)
lps129