@@@ novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE  |  tištěná kniha v knihovně TM v Brně  |

10 let lps  

     Unikátní, v žádné jiní veřejné knihovně dostupné, dobové texty a obrázky, popisující historii zahájení práce s počítači na VUT v Brně a spolupráci s velkými podniky. Přehled využití ve vývoji a výuce, aplikacích VTV,  v rešeršních a statistických informačních systémů i pro hromadná data. Ojedinělá je také celková koncepce ***, prosazovaná za podpory krajských orgánů KSČ.

zdroj: soukromý archiv pamětníka a účastníka symposia - Branislav Lacko, dar do knihovny TM v Brně 2021, vzhledem k unikátnímu výskytu a mimořádnému významu pro dokumentování počátků praktického uplatňování VT v Brně a okolí byla realizována digitalizace a prezentace na portále prog-story - Vlastimil Čevela - červen 2021

Obsah *):

 • Deset let práce ... *** (historie vzniku (!) a budování LPS a hlavní oblasti její činnosti) - 000
 • hardware počítače Minsk 22 - 015
 • hardware počítače Datasaab D21 - 017
 • základní sw, teorie prog-jazyků a výzkum v oblasti num. matematiky - 027
 • výuka a konzulační činnost - 043,073,084
 • prgramy z oboru stavební mechaniky - 045
 • výzkum problémů sdílení tepla - 046
 • spolupráce s PAL Magneton Kroměříž - 049
 • výzkum katedry chemických strojů PS VUT - 052
 • hydrotechnický výzkum - 053
 • řešení stability sypaných hrází - 055
 • výpočty konstrukce trubkových pecí - 057
 • soustavy lineárních rovnic pro ocelové konstrukce - 058
 • projektování vodohospodářských staveb - 060
 • VTV v teorii stavebních konstrukcí - 067
 • simulace dynamických soustav - 069
 • ekonomické výpočty pro zemědělství - 072
 • spolupráce s n.p. ŽĎAS Žďár nad Sázavou - 075
 • spolupráce s Jihonoravským KV KSČ - 081
 • spolupráce s TOS Kuřim - 083
 • hromadné zpracování dat a třídění informací (ASTI) - 087
 • obcodně-ekonomické činnosti v plynárenství - 094
 • administrativa studijního oddělení VŠ - 095
 • úlohy z oblasti statistiky - 097
 • Simplexová metoda lineárního programování - 101
 • evidence základních prostředků - Nábytkářský průmysl Brno - 103
 • vnitropodnikové řízení a plánování - Ingstav Brno - 105
 • využití počítačů v oblasti humanitních věd a umění - 113

*) čísla v závěru řádku odkazují na stránky ve sborníku, vydaného k sympóziu LPS VUT - 26. až 28.9.1972

lps130
program sympózia lps130

lps000
přední strana obálky - propojovací pole logiky tiskárny (ovíjené spoje D21)lps000

lps001
přední desky knihylps001

lps002lps002

lps003
(2) Prof. ing. arch. Vladimír Meduna, nositel Řádu práce, rektor VUT
(3) Prof. ing. Antonín Němec, nositel Řádu práce, děkan fakulty strojní
(4) Prof. RNDr. Miloš Zlámal, DrSc., ředitel LPS

lps003

lps127
seznam fotografií ve sborníku - na webu nejsou vždy zařazeny chronologicky, ale v případě hw tematicky lps127