21/30 - text příspěvku - Pavel Drbal, Jiří Vaníček / VÚMS Praha - 10 s.

operační_systémy  (! vlastnosti DOS-3, programování),  EC_počítače  (! operační systém DOS-3),  historické_pohledy_198x  (!EC_počítače a operační systém DOS-3),