01. <<< 1975 >>> Havířov - hotel Merkur   16 příspěvků 235 stran 300 výtisků DT Ostrava @^

 

1975 00 1975 2 1975 3 1975 4 1975 5  1975a 1975b


Příspěvky:

 1. Úvod do sborníku "Metody programování počítačů III. generace" - Vladimír Sláma / OKD Ostrava - 2 s.
 2. Metoda normalizovaného programování ve zpracování hromadných dat - Karel Metzl / OKD Ostrava - 19 s.
 3. Modulární programování - Jiří Peška / OKD Ostrava - 14 s.
 4. Strukturové programování a prvé zkušenosti s jeho použitím v jazyce PL/I - Josef Brzický / SPK Praha - 12 s.
 5. Používání rozhodovacích tabulek - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 15 s.
 6. Generátory, přednosti a nevýhody této techniky - Petr Jiříček / OKD Ostrava - 17 s.
 7. Univerzální programy pro vytváření informačních přehledů a aktualizaci souborů - Stanislav Dvořák / Tesla Rožnov - 21 s.
 8. STATGEN - systém pro statistické vyhodnocování souborů dat - Jaroslav Vaculín / Tesla Valašské Meziříčí - 18 s.
 9. Algoritmus pro konstrukci kostry a systému nezávislých kružnic v grafu algebraickou metodou - Čestmír Losert / VVUÚ Ostrava - 15 s.
 10. Operační systém z hlediska programátora - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 16 s.
 11. Generace IMS a úpravy systému IMS pro nestandardní koncové zařízení - Karel Vrbenský / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.
 12. Koncepce systému IMS/360 - Zdeněk Říhánek / NHKG Ostrava Kunčice - 12 s.
 13. Programovací jazyk DL/I - Jan Zlámal / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.
 14. Programátor na přechodu mezi 2. a 3. generací - Karel Baron / VÚKPK Ostrava - 9 s.
 15. Výuka a výchova programátorů - Vladimír Regner / AZNP Mladá Boleslav - 13 s.
 16. Využití technik indexace a řetězení ve vědecko-technických výpočtech - Vilém Čimbura / VVUÚ Ostrava - 20 s.

ČeV - listopad 2015

 

  

1/16 - text příspěvku - Vladimír Sláma / OKD Ostrava - 2 s.
historické_pohledy_197x  (rezoluce květnového zasedání ÚV KSČ),  historie_Prog-Tsw_Ostrava  (oficiální zahájení),

2015 - Redakční pamětnická poznámka

@@@ novinky & komentáře | autor: Vlastimil Čevela  >>>  PROG-STORY zážitky redaktora ČeV

"Rezoluce květnového zasedání ÚV KSČ k otázkám vědecko-technického rozvoje ... stanovila nejzávažnější úkoly a problémy ... ... ... pořádání semináře vidíme jako jednu z cest, jak si vyměnit zkušenosti z celé ČSSR ... a jak přispět k racionálnímu využívání výpočetní techniky ve smyslu závěrů květnového plána ÚV KSČ"

   V současnosti se formulace, podobné uvedeným citátům z příspěvku, napsaného v roce 1975, jeví jako absurdní a občas jsou i účelově zneužívány jako důkaz, že ten či onen jejich autor tím aktivně podporoval totalitní režim. Nelze vyloučit, že to tak v ojedinělých případech bylo, ale obecně podobné závěry svědčí o naprosté neznalosti a nepochopení tehdejší situace.

   Musíme si uvědomit, že tehdejší období normalizace naprosto přesně charakterizoval v lidovém ústním podání kolující vtip:
      "... kdesi na Sibiři, když jeli spolu autem tehdejší nejvyšší představitelé SSSR (Brežněv) a ČSSR (Husák)
      došlo k poruše, auto se zastavilo a soudruzi zvažovali, co dál. Brežněv rozčileně navrhoval zastřelit šoféra,
      zatímco Husák klidně konstatoval, že přece o nic nejde - zatáhneme záclonky a budeme dělat, že jedem ..."

   Nejen z ideologicko-politických, ale často i kvůli nedostatku papíru a tiskárenské kapacity nebylo tenkrát vůbec snadné zajistit jakoukoliv publikaci. Pokud se ale autor s vydavatelem zaštítili tvrzením, že jejich snaha je důležitá "... k plnění závěru některého stranického plána, či sjezdu", tak nebylo pro schvalující orgán snadné, takový příspěvek odmítnout - mohlo by se to totiž obrátit proti němu, že nepodporuje linii strany ...

   Všichni samozřejmě věděli, že "bratrská pomoc" je okupace, heslo "Sovětský Svaz náš vzor" se sice stále vyskytovalo, ale nikdo v takový vzor nevěřil a kromě mimořádně poblázněných fanatiků i běžní straniční funkcionáři zpravidla (pokud na tom neměli účelový zájem) žádné z četných a halasně propagovaných usnesení nebrali úplně vážně. V duchu výše zmíněné zásady "děláme, že jedem" se to ale nesmělo veřejně říkat.  

   Osobně jsem zažil situaci - to už ale bylo někdy v roce 1988, kdy externí lektor na podnikovém politickém školení, jehož důsledně kontrolované absolvování mělo být podmínkou pro vykonávání funkce vedoucích oddělení, nám ve svém vystoupení přednášel, že "... v naší socialistické republice blahobyt vzkvétá a životní úroveň pracujících stoupá, zatímco na kapitalistickém západě," - a teď vsunul nezapomenutelnou poznámku - "jak se píše v klasické literatuře, by to mělo být naopak ..." - :o)))

ČeV - srpen 2015

 

  

2/16 - text příspěvku - Karel Metzl / OKD Ostrava - 19 s.

firemní aplikační programování - potřebné vlastnosti programů,
normované programování - podrobný popis principů, vývojové diagramy

 

  

3/16 - text příspěvku - Jiří Peška / OKD Ostrava - 14 s.

modulární_programování  (! souhrn zásad, různé úrovně),  IBM_počítače  (linkovací a dynamická modularita)
 
 
  

4/16 - text příspěvku - Josef Brzický / SPK Praha - 12 s.

strukturované_programování  (! PL/I - větvení, cyklus),  PL/I  (SP - větvení, cyklus),

včetně příkladu na konkretním projektu - jednotné ukládání a kontrola vstupních dat

 

  

5/16 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 15 s.

rozhodovací_tabulky  (! souhrn s příklady Algol),  Algol (algoritmy RT),

podrobný výklad principů s příklady, rozsáhlé odkazy na literaturu, popis zkušeností z konkretního nasazení v podniku

 

  

6/16 - text příspěvku - Petr Jiříček / OKD Ostrava - 17 s.

generování  (! obecné možnosti a účelnost),  programování_ostatní  (interpretace, předkompilace),  IBM_počítače  (předkompilace),

 

  

7/16 - text příspěvku - Stanislav Dvořák / Tesla Rožnov - 21 s.

vlastní_standardní_SW  (aktualizace souborů, výstupy),  generování  (jazyk vstupu a logika práce),  aplikovaná_informatika  (! BNF definice formátu zadání),  algoritmy  (generování aktualizace a výstupů),  Tesla_200 (ARS T200),

 

  

8/16 - text příspěvku - Jaroslav Vaculín / Tesla Valašské Meziříčí - 18 s.
příklady: výsledky psychologických testů s učni, statistika narozených dětí (odchylky od průměru v okrese), ...
<<<  [GE-425] v Tesle Rožnov

 

  

10/16 - text příspěvku - Jaroslav Klečka / OKD Ostrava - 16 s.
těžištěm příspěvku je výklad filozofie OS IBM-360 OS/MFT (Multi Fixed Task)

 

  

9/16 - text příspěvku - Čestmír Losert / VVUÚ Ostrava - 15 s.
vhodný pro řešení elektrických obvodů nebo jiných sítí, řídících se podobnými zákonitostmi,
konkretně bylo úspěšně použito jako součásti řešení větrných sítí dolů

 

  

12/16 - text příspěvku - Zdeněk Říhánek / NHKG Ostrava Kunčice - 12 s.

databanky_IMS  (! koncepce systému),  IBM_počítače  (IMS/360),

 

  

13/16 - text příspěvku - Jan Zlámal / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.

databanky_IMS  (! jazyk DL/I),  IBM_počítače  (IMS/360),  PL/I (využití DL/I),  Assembler  (využití DL/I),  Cobol (využití DL/I), 

 

  

14/16 - text příspěvku - Karel Baron / VÚKPK Ostrava - 9 s.

real_time_aplikace  (řízení výroby v hlubinném dole),  lidé_kolem_SW  (tvůrčí myšlení a kvalifikace),  historické_pohledy_197x  (! problémy vývoje HW a SW),  prostředí_ostatní  (Tesla RPP 16),

 

  

15/16 - text příspěvku - Vladimír Regner / AZNP Mladá Boleslav - 13 s.

vzdělávání_kolem_SW  (školení programátorů, obsah, testy),  IBM_počítače  (DOS - testy),  Assembler  (školení - testy),  PL/I  (školení - testy)
 
 
  

16/16 - text příspěvku - Vilém Čimbura / VVUÚ Ostrava - 20 s.

algoritmy  (index-tabulky, řetězení, třídění),  IBM_počítače  (adresování záznamů),  Fortran  (algoritmy adresování dat), podrobně algoritmus pro znakové třídění