04. <<< 1978  >>> Havířov - hotel Merkur   24 příspěvků 338 stran 340 výtisků DT Ostrava @^

16. 5. - 17. 5. 1978

1978 1 1978 2 1978 3 1978 4 2 1978 5 1978 6 1978 a

Příspěvky:
 1. Vývoj semináře - Vilém Čimbura / KOS ČVTS Ostrava - 8 s.
 2. Výběr z diskuse na semináři 1977 - redakční rada - 6 s.
 3. Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Petr Jiříček, Pavel Šimoník, Zdeněk Masařík / OKD Ostrava, Jiří Boleslav / TOS Kuřim, Jan Chlouba, Egon Kratochvíl / VÚMS Praha, Emil Kopčil / Vítkovické stavby Ostrava, Ludvík Nováček / Sigma Olomouc, Bohumil Ševčík / ČKD Praha, Vojtěch Tloušť / Čokoládovny Praha, Jozef Zelenka / VSŽ Košice - 33 s.
 4. Programové overovanie správnosti RT - programov - Jozef Zelenka / VSŽ Košice - 12 s.
 5. Standardizace metody RT - Jiří Boleslav / TOS Kuřim - 16 s.
 6. Vzdělávání programátorů se zaměřením na rozhodovací tabulky - Bohumil Ševčík / ČKD Praha - 9 s.
 7. Rozhodovací tabulky jako součást specifikace a dokumentace programu - Pavel Šimoník / OKD Ostrava - 16 s.
 8. Strukturované programování s rozhodovacími tabulkami - Václav Chvalovský / ČKD Praha - 6 s.
 9. Racionální používání programovacího jazyka PL/I pod PL/I kompilátorem - Tomáš Bechný, Pavel Juřina / NHKG Ostrava Kunčice - 28 s.
 10. Pokus o strukturalizaci normovaného programu - Petr Podešva / VAKUS Praha - 10 s.
 11. Systém normovaného programování PL/1 - Miroslav Zvoníček / IBZKG Brno - 15 s.
 12. Poznámky ke standardizaci v programování, dokumentaci a evidenci - Petr Miklica, Vilém Čimbura / KOS ČVTS Ostrava - 8 s.
 13. Systém evidence analytických a programátorských prací - Karel Kaplan, Pavel Švancara / Královopolská strojírna Brno - 8 s.
 14. Problematika komunikace mezi účastníky zpracování hromadných dat - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 16 s.
 15. Hierarchické systémy - Jaroslav Široký / TOS Kuřim - 6 s.
 16. Pojetí typových řešení a přístup k jejich tvorbě v oblasti aplikačního programového vybavení - Eduard Ježowicz / ÚVVTŘ Praha - 17 s.
 17. První zkušenosti s používáním metody HIPO - Miroslav Müllner / NHKG Ostrava Kunčice - 9 s.
 18. Zkušenosti se systémem analysy a programování zavedeném ve VS POLDI Kladno - Jiří Prikner / POLDI-SONP Kladno - 14 s.
 19. BPS - integrovaný programovací sytém - Pavol Fischer / VVS Bratislava - 20 s.
 20. Zkušenosti s provozem optického snímače dokladů IBM 3886 Model 1 - Jiří Ráž / Sklo Union Teplice - 19 s.
 21. Optické snímání znaků snímačem IBM 3886 Model 1 - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 13 s.
 22. Programovanie v Pascale - Pavol Fischer / VVS Bratislava - 20 s.
 23. Virtuální operační systém DOS 3/EC - Václav Holenda / VÚMS Praha - 8 s.
 24. Multiprocesory a paralelné počítačové systémy - Ivan Plander / SAV Bratislava - 25 s.

 

  

1/24 - text příspěvku - Vilém Čimbura / KOS ČVTS Ostrava - 8 s.

historie_TSW/PG_Ostrava (vývoj semináře, výsledky ankety), 

 

  

2/24 - text příspěvku - redakční rada (KOS ČVTS Ostrava) - 6 s.

historické_pohledy_197x (autentické názory z diskuze), strukturované_programování (programování bez GO TO), programátor/analytik (názory z diskuze), organizace_programování(diskuze k uzavřenému provozu VS), 

 

  

3/24 - text příspěvku - Petr Jiříček, Pavel Šimoník, Zdeněk Masařík / OKD Ostrava, Jiří Boleslav / TOS Kuřim, Jan Chlouba, Egon Kratochvíl / VÚMS Praha, Emil Kopčil / Vítkovické stavby Ostrava, Ludvík Nováček / Sigma Olomouc, Bohumil Ševčík / ČKD Praha, Vojtěch Tloušť / Čokoládovny Praha, Jozef Zelenka / VSŽ Košice - 33 s.

rozhodovací_tabulky  (! souhrn diskuze v sekci),  komunikace_kolem_SW  (! výhody RT pro komunikaci), 

 

  

4/24 - text příspěvku - Jozef Zelenka / VSŽ Košice - 12 s.

rozhodovací_tabulky  (ověřování a dokazování nesprávnosti), 

 

  

5/24 - text příspěvku - Jiří Boleslav / TOS Kuřim - 16 s.

rozhodovací_tabulky  (standardizace metody RT),  normy  (kanadský standard zápisu RT),  Cobol  (příklady standardního zápisu RT), 

 

  

6/24 - text příspěvku - Bohumil Ševčík / ČKD Praha - 9 s.

rozhodovací_tabulky  (využití pří výuce programátorů),  @výuka_tvorby_SW  (! důležitost metodiky řešení, RT), 

 

  

7/24 - text příspěvku - Pavel Šimoník / OKD Ostrava - 16 s.

rozhodovací_tabulky (využití pro zadávání programů), dokumentace_a_standardy (RT ve specifikaci programu), programátor/analytik (zadávání PG formou RT), 

 

  

8/24 - text příspěvku - Václav Chvalovský / ČKD Praha - 6 s.

rozhodovací_tabulky (RT při strukturovaném programování), strukturované_programování (možnosti využití RT), 

 

  

9/24 - text příspěvku - Tomáš Bechný, Pavel Juřina / NHKG Ostrava Kunčice - 28 s.

@PL/I  (! snížení strojové náročnosti),  IBM_počítače  (užívání PL/I), 

 

  

10/24 - text příspěvku - Petr Podešva / VAKUS Praha - 10 s.

normované_programování  (využití SP, moduly, vrstvy),  strukturované_programování  (spojení s NP, návaznost na HIPO),  Cobol  (kombinace NP a SP, podprogramy), 

 

  

11/24 - text příspěvku - Miroslav Zvoníček / IBZKG Brno - 15 s.

@PL/I  (příklady normovaného programování),  normované_programování  (souhrn a příklady PL/I), 

 

  

13/24 - text příspěvku - Karel Kaplan, Pavel Švancara / Královopolská strojírna Brno - 8 s.

řízení_projektování (evidence analytických a PG prací), dokumentace_a_standardy (počítačová evidence úkolů a výsledků), 

 

  

14/24 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 16 s.

komunikace_kolem_SW (! charakteristika informačních přenosů), kvalita_SW (! chybovost a kvalita komunikace), dokumentace_a_standardy (! identifikace a forma dokumentace), 

 

  

15/24 - text příspěvku - Jaroslav Široký / TOS Kuřim - 6 s.

systémový_přístup  (hierarchické struktury),  řízení_projektování  (doporučení systémového přístupu), 

 

  

16/24 - text příspěvku - Eduard Ježowicz / ÚVVTŘ Praha - 17 s.

@aplikační_typizace (požadavky na univerzální řešení), aplikovaná_matematika (exaktní formulace problémů typizace), algoritmy (systém programových schémat), pseudokód (zadávání programových schémat, Cobol), 

 

  

17/24 - text příspěvku - Miroslav Müllner / NHKG Ostrava Kunčice - 9 s.

HIPO  (zkušenosti a doporučení z praxe), 

 

  

18/24 - text příspěvku - Jiří Prikner / POLDI-SONP Kladno - 14 s.

dokumentace_a_standardy  (zadávání analýzy k programování),  modulární_programování  (! vymezení a zadávání modulů),  IBM_počítače  (počítačová dokumentace), 

 

  

19/24 - text příspěvku - Pavol Fischer / VVS Bratislava - 20 s.

vlastní_standardní_SW  (! Bratislavský programovací systém),  modulární_programování  (využití jazyka Modula),  Modula  (použití v rámci Bratislavského PS),  dokumentace_a_standardy  (nároky na dobrou dokumentaci),  kvalita_SW  (možnosti ovlivnění spolehlivosti PG), 

 

  

20/24 - text příspěvku - Jiří Ráž / Sklo Union Teplice - 19 s.

@prostředí_ostatní (! OCR - optické snímání vstupních dat), historické_pohledy_197x (optické snímání dat), 

 

  

21/24 - text příspěvku - Miroslav Pokluda / NHKG Ostrava Kunčice - 13 s.

prostředí_ostatní  (přehled zařízení pro OCR snímání dat),  algoritmy  (programování optického snímání dat), 

 

  

22/24 - text příspěvku - Pavol Fischer / VVS Bratislava - 20 s.

Pascal  (! historie a popis jazyka), 

 

  

23/24 - text příspěvku - Václav Holenda / VÚMS Praha - 8 s.

operační_systémy (! virtuální operační systém DOS 3/EC), @EC_počítače (operační systém DOS-3), historické_pohledy_197x (operační systém DOS 3/EC VÚMS), 

 

  

24/24 - text příspěvku - Ivan Plander / ÚTK SAV Bratislava - 25 s.

historické_pohledy_197x (! architektura počítačů 4. generace), operační_systémy (paralelní systémy a multiprocesory),