10/24 - text příspěvku - Petr Podešva / VAKUS Praha - 10 s.

normované_programování  (využití SP, moduly, vrstvy),  strukturované_programování  (spojení s NP, návaznost na HIPO),  Cobol  (kombinace NP a SP, podprogramy),