08. <<< 1982 >>> Ostrava - výstaviště    28 příspěvků  267 stran 300 výtisků DT Ostrava @^

5. 1982

1982 1 1982 2 1982 3 1982 4 1982 5 1982 6


Příspěvky:

 1. O problémech parametrizace - Vilém Novák, Alexander Winkler, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 14 s.
 2. Je parametrický program efektivní ? - Vít Vojáček, Jiří Pechlát / xxx - 7 s.
 3. Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Vilém Čimbura, Petr Jiříček, Jaroslav Josífko, Jaroslav Klečka, Emil Kopčil, Karel Metzl, V. Orlík, Jiří Peška, Zdeněk Rusín, Dušan Streit / xxx - 9 s.
 4. Řídící jazyky programových systémů pro analýzu dat - Josef Tvrdík / ČSAV Ostrava, Miroslav Liška / OKD Ostrava - 12 s.
 5. Parametrické programy pro manipulaci s daty - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 9 s.
 6. PARAM II - soustava parametrických programů pro některé úlohy hromadného zpracování dat - Andrej Boldiš, Jaroslav Lizner / FMF Praha - 7 s.
 7. Příklad použití parametrického programu pro dialogový způsob aktualizacedatabáze pod OS DIAMS, využívající procesor SM 4-20 - Petr Herald / OZ 025 Nový Jičín - 8 s.
 8. Integrovaná informační základna a interaktivní přístup v "nedatabankovém"dávkovém prostředí - Dušan Streit / Slezan Frýdek-Místek - 9 s.
 9. GEPAS - generátor programů aplikačních systémů - Václav Rákosník / VÚMS Praha - 10 s.
 10. Aktualizace tabulkových souborů pomocí parametrického programu "TableProgram Generator" - Jiří Handlár / Státní lesy Brno - 6 s.
 11. U systém, univerzální programy pro aktualizaci a zpracování dat ASŘ - Jaroslav Šmarda / VÚES Brno, Jaroslav Široký / TOS Kuřim - 6 s.
 12. Číselně definovaný minijazyk (CDM) a jeho použití pro manipulaci s daty - Vlastimil Čevela / Ingstava Brno - 5 s.
 13. Výběrový program SELECT - Pavel Boreš / xxx - 5 s.
 14. Systematický přístup k testování programů (analýza prostředků) - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 20 s.
 15. Programová podpora strukturovaného programování - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 8 s.
 16. K problému paralelního zpracování - Jiří Suchomel / xxx - 10 s.
 17. Udržovatelnost programových systémů - Jan Max Honzík / VUT Brno - 10 s.
 18. Praktické využití programových modulů a jejich dokumentace - Zdeněk Tomka / Železniční stavebnictví Brno - 10 s.
 19. APROS - použitie pre projektovanie a programovanie - Vladimír Bulla / VSŽ Kočice - 12 s.
 20. Automatizované zpracování dokumentace - Jiří Prokop / Ćokoládovny Praha - 11 s.
 21. Systém řízení úloh JSC - Jiří Boleslav / Česká spořitelna Brno - 9 s.
 22. Výpočetní systémy příštích let a jejich dopad na profesní sféru - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 12 s.
 23. Uživatel a jeho svět - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha - 12 s.
 24. Využití jednoduché teorie typů při výstavbě datového modelu ASŘ - Miroslav Fendrych / VUT Brno - 11 s.
 25. Specifikace vstupů a výstupů jako východisko návrhu datové základny - Roman Zuczek / xxx - 10 s.
 26. Aplikace databanky - malá, ale naše - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 5 s.
 27. Zvláštnosti programování pro jednotlivé komponenty databankového systému - Zbyněk Štěpánek / |Dopravní stavby Olomouc - 10 s.
 28. Relační interface na DBS-25 - Jaroslav Janák, Jan Chlouba / VÚMS Praha - 5 s.

 

  

1/28 - text příspěvku - Vilém Novák, Alexander Winkler, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 14 s.

parametrické_programy  (! analýza parametrových struktur),  algoritmy  (! co a jak v PG parametrizovat), 

 

  

2/28 - text příspěvku - Vít Vojáček, Jiří Pechlát / firma není uvedena - 7 s.

parametrické_programy  (! diskuze míry efektivnosti), 

 

  

3/28 - text příspěvku - Vilém Čimbura, Petr Jiříček, Jaroslav Josífko, Jaroslav Klečka, Emil Kopčil, Karel Metzl, V. Orlík, Jiří Peška, Zdeněk Rusín, Dušan Streit / xxx - 9 s.

parametrické_programy  (! záznam z diskuze o param-PG), 

 

  

4/28 - text příspěvku - Josef Tvrdík / ČSAV Ostrava, Miroslav Liška / OKD Ostrava - 12 s.

programování_ostatní  (! jazyky statistické analýzy dat),  parametrické_programy  (parametrizace při analýze dat), 

 

  

5/28 - text příspěvku - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 9 s.

parametrické_programy  (manipulace s daty sekv-souborů),  prostředí_ostatní  (M-4030, Siemens 4004 a 7000), 

 

  

7/28 - text příspěvku - Petr Herald / OZ 025 Nový Jičín - 8 s.

parametrické_programy  (PP pro dialogovou aktualizaci),  programování_interakce  (parametrizovaná aktualizace DB),  databanky  (hierarchická stromová struktura),  SMEP  (DIAMS, SM 4/20), 

 

  

8/28 - text příspěvku - Dušan Streit / Slezan Frýdek-Místek - 9 s.

systémový_přístup  (! technologická PG dekompozice IS),  parametrické_programy  (! parametrizace vstupů, výpočtů a výstup), 

 

  

9/28 - text příspěvku - Václav Rákosník / VÚMS Praha - 10 s.

parametrické_programy  (! jazyk param-systému GEPAS),  algoritmy  (! analýza typů PG a dat z hlediska PP),  EC_1025/6/7  (GEPAS jako doplněk DOS-4), 

 

  

10/28 - text příspěvku - Jiří Handlár / Státní lesy Brno - 6 s.

parametrické_programy  (práce s tabulkovými soubory),  RPG  (doplněk - aktualizace tabulek),  @vlastní_standardní_SW  (param-PG k práci s tabulkami),  EC_počítače  (EC 1033 a OS), 

 

  

11/28 - text příspěvku - Jaroslav Šmarda / VÚES Brno, Jaroslav Široký / TOS Kuřim - 6 s.

parametrické_programy  (aktualizace datových souborů),  aplikace  (přijímací řízení a evidence VŠ), 

 

  

12/28 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 5 s.

@vlastní_standardní_SW  (! číselně definovaný minijazyk CDM),  programování_ostatní  (! interpret CDM pro manipulaci s daty),  Tesla_200  (interpret CDM), 

 

  

13/28 - text příspěvku - Pavel Boreš / xxx - 5 s.

parametrické_programy  (SELECT - výběry, tvorba sestav), 

 

  

14/28 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 20 s.

metodiky_projektování  (! metodika testování programů),  kvalita_SW  (! systematické testování PG), 

 

  

15/28 - text příspěvku - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 8 s.

strukturované_programování  (! PG podpora Jacksonovy metody SP),  @nástroje_projektování  (! PG podpora Jacksonovy metody SP), 

 

  

16/28 - text příspěvku - Jiří Suchomel / xxx - 10 s.

algoritmy  (! paralelní zpracování, Fortran),  Fortran  (! logické schema paralelní práce), 

 

  

17/28 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 10 s.

kvalita_SW  (! hodnocení udržovatelnosti PG),  aplikovaná_matematika  (! predikční určování udržovatelnosti), 

 

  

18/28 - text příspěvku - Zdeněk Tomka / ÚVAR Brno - 10 s.

modulární_programování  (! formy volání modulů),  Cobol  (! volání podprogramů),  Assembler  (! volání podprogramů),  Fortran  (! volání podprogramů),  PL/I  (! podprogramy se nedoporučují), dokumentace_a_standardy  (metodika dokumentace modulů), 

 

  

19/28 - text příspěvku - Vladimír Bulla / VSŽ Košice - 12 s.

metasystém  (! katalog dat s vazbami),  IBM_počítače  (katalog dat terminálově), 

 

  

20/28 - text příspěvku - Jiří Prokop / Čokoládovny Praha - 11 s.

metasystém  (! vertikální a horizonzální vazby),  dokumentace_a_standardy  (počítačové řešení, příklady), 

 

  

21/28 - text příspěvku - Jiří Boleslav / Česká spořitelna Brno - 9 s.

procedury_příkazů  (vlastní systém řízení úloh v OS),  EC_počítače  (řízení úloh v OS),  aplikace  (řízení dávkových úloh ve spořitelně), 

 

  

22/28 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 12 s.

metodiky_projektování  (! pseudokód OS v návrhu projektu),  @operační_systémy  (! jazyk řízení systému a PG),  ICL_počítače  (! vlastnosti moderního systému), 

 

  

23/28 - text příspěvku - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha - 12 s.

lidé_kolem_SW  (! uživatel a řešitel IS),  řízení_projektování  (! uživatel a řešitel IS), 

 

  

24/28 - text příspěvku - Miroslav Fendrych / VUT Brno - 11 s.

modelování  (! teorie typů v datovém modelu ASŘ),  aplikovaná_informatika  (! datový model HIT), 

 

  

25/28 - text příspěvku - Roman Zuczek / xxx - 10 s.

databanky_IMS  (! ER model a I/O specifikace),  metodiky_projektování  (! funkční kontra ER přístup),  IBM_počítače  (! návrh datové základy IMS), 

 

  

26/28 - text příspěvku - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 5 s.

databanky_IDMS  (! praktické zkušenosti se zaváděním),  EC_počítače  (zavádění IDMS), 

 

  

27/28 - text příspěvku - Zbyněk Štěpánek / Dopravní stavby Olomouc - 10 s.

databanky_IDMS  (parametrická aktualizace DB),  parametrické_programy  (aktualizace DB), 

 

  

 28/28 - text příspěvku - Jaroslav Janák, Jan Chlouba / VÚMS Praha - 5 s.

databanky (relační a hierarchická DBS-25), EC_1025/6/7 (relační interface DBS-25),