08. <<< 1982 >>> Ostrava - výstaviště    28 příspěvků  267 stran 300 výtisků DT Ostrava @^

5. 1982

1982 1 1982 2 1982 3 1982 4 1982 5 1982 6


Příspěvky:

 1. O problémech parametrizace - Vilém Novák, Alexander Winkler, Svatopluk Zdebski / OKD Ostrava - 14 s.
 2. Je parametrický program efektivní ? - Vít Vojáček, Jiří Pechlát / xxx - 7 s.
 3. Záznam z diskuse o parametrických programech v únoru 1982 v Ostravě - Vilém Čimbura, Petr Jiříček, Jaroslav Josífko, Jaroslav Klečka, Emil Kopčil, Karel Metzl, V. Orlík, Jiří Peška, Zdeněk Rusín, Dušan Streit / xxx - 9 s.
 4. Řídící jazyky programových systémů pro analýzu dat - Josef Tvrdík / ČSAV Ostrava, Miroslav Liška / OKD Ostrava - 12 s.
 5. Parametrické programy pro manipulaci s daty - Jiří Volák / INCOMA Gottwaldov - 9 s.
 6. PARAM II - soustava parametrických programů pro některé úlohy hromadného zpracování dat - Andrej Boldiš, Jaroslav Lizner / FMF Praha - 7 s.
 7. Příklad použití parametrického programu pro dialogový způsob aktualizacedatabáze pod OS DIAMS, využívající procesor SM 4-20 - Petr Herald / OZ 025 Nový Jičín - 8 s.
 8. Integrovaná informační základna a interaktivní přístup v "nedatabankovém"dávkovém prostředí - Dušan Streit / Slezan Frýdek-Místek - 9 s.
 9. GEPAS - generátor programů aplikačních systémů - Václav Rákosník / VÚMS Praha - 10 s.
 10. Aktualizace tabulkových souborů pomocí parametrického programu "TableProgram Generator" - Jiří Handlár / Státní lesy Brno - 6 s.
 11. U systém, univerzální programy pro aktualizaci a zpracování dat ASŘ - Jaroslav Šmarda / VÚES Brno, Jaroslav Široký / TOS Kuřim - 6 s.
 12. Číselně definovaný minijazyk (CDM) a jeho použití pro manipulaci s daty - Vlastimil Čevela / Ingstava Brno - 5 s.
 13. Výběrový program SELECT - Pavel Boreš / xxx - 5 s.
 14. Systematický přístup k testování programů (analýza prostředků) - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 20 s.
 15. Programová podpora strukturovaného programování - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 8 s.
 16. K problému paralelního zpracování - Jiří Suchomel / xxx - 10 s.
 17. Udržovatelnost programových systémů - Jan Max Honzík / VUT Brno - 10 s.
 18. Praktické využití programových modulů a jejich dokumentace - Zdeněk Tomka / Železniční stavebnictví Brno - 10 s.
 19. APROS - použitie pre projektovanie a programovanie - Vladimír Bulla / VSŽ Kočice - 12 s.
 20. Automatizované zpracování dokumentace - Jiří Prokop / Ćokoládovny Praha - 11 s.
 21. Systém řízení úloh JSC - Jiří Boleslav / Česká spořitelna Brno - 9 s.
 22. Výpočetní systémy příštích let a jejich dopad na profesní sféru - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava - 12 s.
 23. Uživatel a jeho svět - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha - 12 s.
 24. Využití jednoduché teorie typů při výstavbě datového modelu ASŘ - Miroslav Fendrych / VUT Brno - 11 s.
 25. Specifikace vstupů a výstupů jako východisko návrhu datové základny - Roman Zuczek / xxx - 10 s.
 26. Aplikace databanky - malá, ale naše - Miroslav Vykydal / ČSAD Brno - 5 s.
 27. Zvláštnosti programování pro jednotlivé komponenty databankového systému - Zbyněk Štěpánek / |Dopravní stavby Olomouc - 10 s.
 28. Relační interface na DBS-25 - Jaroslav Janák, Jan Chlouba / VÚMS Praha - 5 s.