11/28 - text příspěvku - Jaroslav Šmarda / VÚES Brno, Jaroslav Široký / TOS Kuřim - 6 s.

parametrické_programy  (aktualizace datových souborů),  aplikace  (přijímací řízení a evidence VŠ),